mastakin

درختی است از گروه درخت پسته به طول سه متر پرشاخه برگ های آن تخم مرغی دم گرد شامل دم برگی کوتاه با رنگی سبز تیره روی برگ براق پشت برگ مایل به خاکستری روشن گل های

آن در اوایل به رنگ قرمز تبدیل می شود این درخت در فصل گرمای شدید از شاخه های آن به طور خودرو صمغی زرین تراوش می کند با رنگی زرد زرین در ابتدا کمی نرم چون کمی بماند سفت و سخت می گردد درخت مصطکی در کشورهای اروپائی و سوریه در اطراف شام می روید از درخت مصطکی به طور تقریبی چهل تا پنجاه کیلو صمغ به عمل می آید و به سایر کشورها صادر می گردد صمغ مصطکی به طور طبیعی دانه است دانه های آن اندکی معطر به اندازه یک ماش یا نخود کوچک تر است هنگامی که در دهان بگذارید نرم می شود بلکه معطر هم می گردد تا به کنون در ایران این درخت دیده نشده است.

خواص درمانی و روش مصرف

مصطکی طبیعت گرم و خشک دارد.

قسمت مورد استفاده : صمغ

 گرفتگی گوش : اگر گوش شما دچار گرفتگی شده و یا کاملاً چفت شده ده گرم مصطکی را با نصف فنجان آب مساوی روغن زیتون بجوشانید تا آب آن خشک شود بعداً یک قطره در گوش بچکانید گرفتگی آن باز می شود.

تقویت حافظه : اگر حافظه شما کم شده دو گرم مصطکی دو گرم کندر را در دهان بجوئید حافظه شما را تقویت می گرداند.

تقویت قلب و اعصاب : چنانچه احساس ناراحتی از ناحیه قلب کردید دو گرم مصطکی را خوب بجوئید نیم ساعت کمتر آن را فرو دهید باعث تقویت اعصاب و روان و قلب می شود.

سرفه : برای تسکین سرفه های خسته کننده و گرم آن را با یک فنجان آب جوش دم کنید بعد میل شود باعث رفع سرفه می گردد.

 بوی بد دهان : برای بر طرف کردن بوی بد دهان دو گرم مصطکی پنج گرم مشک را دم کرده بعد از غذا میل گردد.

 بی خوابی : چنانچه درگیر بی خوابی هستید دو گرم آن را با یک فنجان عرق بهار نارنج میل کنید مفید است

سل : چنانچه در اثر سل دچار سرفه شده اید از دم کرده آن بهره بگیرید خلط را دفع می کند

آرامبخش قلب : برای آرامش قلب دو گرم آن را در دهان بجوئید روی آن نصف استکان فنجان عرق نسترن میل کنید.

تورم پشت پاها : برای پائین آوردن ورم پشت پاها سه گرم مصطکی یک گرم مرمکی را با آب میل کنید روزی دو مرتبه ورم ها را پائین می آورد.

منبع-http://hakimtehrani.com