زن و مرد مکمل یکدیگر هستند. آنها هستند که در غم و شادی در کنار یکدیگرند و معایب و زشتی های یکدیگر را می پوشانند. پرخاشگری از جمله اخلاق ناپسند در هر انسانی است اما روش های مختلفی برای مقابله با این رفتار وجود دارد. ممکن است همسر شما فردی پرخاشگر باشد اما شما باید با رفتار خود وی را کنترل کنید. با دکتر سلام همراه باشید.

هرگز در مقابل پرخاشگری همسرتان مقابله به مثل نکنید، زیرا موجب تشدید این رفتار ناپسند می شود.

وجیهه مشهدی نبی روانشناس و کارشناس خانواده ؛با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای کنترل پرخاشگری همسر وجود دارد،اظهار داشت: رفتارهای پسندیده همسرتان را هرچند کوچک،به وی گوشزد کنید تا زمینه تقویت این رفتار پسندیده در بازه زمانی بلند مدت فراهم بشود.
وی افزود:هنگامی که همسرتان در وضعیت روحی مناسبی قرار دارد، درباره تأثیرات منفی پرخاشگری بر احساس و رفتار خودتان و همچنین زندگی مشترک تان صحبت کنید.
این روانشناس تصریح کرد:در صورتی که همسرتان با دوستان ناباب ارتباط دارد، سعی کنید این روابط را به روش های مختلف و با بکارگیری تدابیری کاهش بدهید، اما از سوی دیگر ارتباط او را با بستگان و دوستانی که رفتارهای بهتری دارند افزایش دهید.
مشهدی نبی در پایان گفت :برای کنترل این رفتار و تسلط بر امور از مقابله به مثل بپرهیزید زیرا باعث تشدید پرخاشگری وی می شود،همچنین از رفتارهایی مانند بی اعتنایی، بی توجهی و خشونت نسبت به همسرتان دوری کنید زیرا موجب تأثیرات منفی بر روابط شما خواهد شد
منبع: باشگاه خبرنگاران