به گزارش سایت پزشکی دکتر سلام;
برخي از والدين براي مصرف دارو در کودکان آن را به شکل آب نبات يا نوشيدني تبليغ کرده و اين فرهنگ باعث مي شود کودک حتي در نبود بيماري دارو را آب نبات تلقي کرده و مصرف نمايد.

دکتر بيگلر در گفتگو با ايسنا، گفت: موارد عامي که در خصوص ايمني در بعد دارو وجود دارد، اجتناب از مصرف خودسرانه دارو است، زيرا مصرف خودسرانه مي تواند مشکلات جدي را در فرد ايجاد کند.

وي افزود: دارو بايد دور از دسترس اطفال نگهداري شود زيرا بيشتر اين داروها براي بزرگسالان طراحي شده و مصرف اين داروها در اطفال مي‌تواند به طور سريع به ميزان سميت خود رسيده و مشکلات جدي را در افراد ايجاد کند.

دكتر بيگلر تصريح کرد : برخي والدين براي مصرف دارو در کودکان آن را به شکل آب نبات يا نوشيدني تبليغ مي کنند، اين فرهنگ باعث مي شود کودک حتي در نبود بيماري دارو را به عنوان آب نبات يا نوشيدني تلقي کرده و مصرف نمايد، بخشي از مسموميت هاي دارويي در اطفال ناشي از اين قضيه است.