پژوهشگران ایرلندی داروی جدیدی را کشف کردند که قادر است سلولهای لوکمی (سرطان خون) را نابود و در درمان این بیماری تحولی ایجاد کند.

محققان کالج ترینیتی دوبلین مولکولی به نام PBOX-15 را کشف کردند که می تواند سلولهای سرطانی را در بیماران بزرگسالانی نابود کند که به سایر معالجات پاسخ منفی نشان داده بودند.

این محققان بین سه تا پنج سال پیش از این کشف در جستجوی دارویی قابل استفاده برای درمان لوکمی بودند.

پژوهشگران ایرلندی اظهار داشتند: “ما هنوز در اولین فازهای توسعه این مولکول هستیم و باید مطالعات بنیادی دیگری را نیز برای مثال درک و بررسی عوارض جانبی این دارو انجام دهیم، اما اولین نتایج آزمایشات بسیار مثبت بوده اند و نشان داده اند که این دارو می تواند امید جدیدی برای بیماران مبتلا به این سرطان باشد.”

براساس گزارش تلگراف، در آزمایشات بالینی روی گروهی از بیماران متاثر از سرطان خون، این دارو به ساختار سلولهای بیمار حمله کرد و آن را متلاشی ساخت.

این دارو حتی در درمان لوکمی لنفوسیتی مزمن نیز موثر است. لوکمی لنفوسیتی مزمن، نوعی از سرطان خون و مغز قرمز استخوان است که رایج ترین شکل لوکمی در بین بزرگسالان دنیای غرب به شمار می رود.

به گفته این محققان، PBOX- 15 تاکنون موثرترین داروی به کار رفته برای درمان این بیماری بوده و توانسته است سلولهای سرطانی مقاوم به دیگر داروها را نیز نابود کند.