چرا گاهی بعضی از افراد در زندگی خود، جذب افراد نامناسبی می شوند. عاشق افرادی می شوند که می دانند نمی توانند به او برسند؟ عاشق افرادی دور از دسترس و محال شدن دلایل زیادی دارد که بیشتر ریشه در کودکی دارد. دلایلی مثل اعتماد به نفس نداشتن و یا کمبود محبت و صمیمیت.

آیا هرگز درگیر این موضوع شده‌اید که چرا اغلب دچار عشق به افراد نامناسب شده و کسانی را انتخاب می‌کنید که برایتان دور از دسترس هستند؟ کسانی که نمی‌توانند به تعهدشان نسبت به شما پایبند باشند. کسانی که شما برایشان نفر دوم هستید یا به اندازه کافی دوستتان ندارند که بتوانند در مورد شما جدی فکر کنند…. نوشته زیر را بخوانید تا متوجه شوید یک فرد نامناسب و دور از دسترس چه کسی است و چرا شما وابسته به چنین الگویی شده‌اید.

چرا اسیر عشق به افراد نامناسب می‌شویم؟

درگیر روابط احساسی با یک فرد نامناسب و دور از دسترس شدن یکی از دردناک‌ترین الگوهای ارتباطی است. اولین قدم مثبت در این زمینه این است که شما خودتان به این موضوع پی برده‌ که انتخاب‌هایتان اشتباه است و طرف مقابلتان را مقصر ندانید؛ این آگاهی می‌تواند به شما کمک کند. بدانید این مشکل خیلی از افراد است و به برنامه‌ریزی احساسی ما از دوران کودکی بازمی‌گردد. ما در زندگی خود مسایلی داریم که درگیری‌‌های زیادی برایمان به وجود می‌آورند و همگی کوله باری از مشکلات حل و فصل نشده‌ دوران کودکی را با خود حمل می‌کنیم.

شما افراد دور از دسترس را انتخاب کرده و دچار عشق به افراد نامناسب می‌شوید اگر:

 • در کودکی از جانب والدین‌تان احساس طردشدگی کرده باشید: شما ناخودآگاه این الگو را در بزرگسالی نیز دنبال می‌کنید و به دنبال کسی می‌روید که به نحوی نمی‌تواند کنار شما بماند.
 • اعتماد به نفستان بسیار اندک باشد: چنانچه در خانواده‌ای بزرگ شده باشید که بسیار آشفته و از هم پاشیده بوده است، اعتماد به نفس اندکی دارید چرا که دائم سرزنشتان می‌کردند، یا مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتید یا نادیده گرفته می‌شدید. به همین دلیل احساس می‌کنید استحقاق دوست داشته شدن را ندارید و همیشه خود را درگیر روابطی می‌کنید که دوباره همین احساس دوست نداشتنی بون و توجه و محبت ندیدن را برایتان تکرار کند.
 • از صمیمت می‌ترسید: شما درگیر عشق به افراد نامناسب می‌شوید و با کسانی که دور از دسترس هستند وارد رابطه می‌شوید چرا که این راه بسیار خوبی است برای اینکه از نزدیکی و صمیمیت دوری کنید. چنانچه در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشید شاید تصمیم گرفته باشید هرگز به کسی نزدیک نشوید تا مبادا دوباره صدمه ببینید. یا ممکن است کسانی را انتخاب کنید که هرگز نمی‌توانند به شما تعهد بدهند و این روشی است که ناخودآگاهانه انتخاب کرده‌اید تا درد و رنج کمتری بکشید.

دور از دسترس بودن به چه معناست؟

اولین شرطی که باید برای انتخاب شریک زندگیتان در نظر داشته باشید این است که باید کسی باشد که دسترسی به او برایتان آسان باشد. کسانی که معنای دور از دسترس بودن را نمی‌دانند تعاریف زیر را بخوانند:

فرد در دسترس:

 • برای رابطه داشتن با شما منعی نداشته باشد و آزاد باشد.
 • با هیچ کس غیر از شما رابطه نداشته باشد.
 • متاهل نباشد.
 • اگر مجرد است فقط با شما در ارتباط باشد.
 • با هیچ کس غیر از شما همبستر نشود.
 • تمام و کمال متعلق به شما باشد.

فرد دور از دسترس:

 • با کسی است اما به شما قول داده به زودی اورا ترک خواهد کرد.
 • با کسی است، اما در واقع او را دوست ندارد.
 • با کسی است اما هیچ وقت با هم هم‌آغوش نمی‌شوند.
 • با کسی است اما می‌گوید فقط برای خاطر بچه هایم با او مانده‌ام.
 • با کسی است که هنوز او را ترک نکرده است، اما از شما می‌خواهد با اینکه می‌دانید باز هم با او رابطه داشته باشید.
 • با کسی است اما طرف همه چیز را درباره شما می‌داند.
 • به تازگی از کسی جدا شده اما معلوم نیست دوباره با او رابطه برقرار نکند.

به عبارت دیگر، از کسانی که ازدواج کرده‌اند، درگیر روابطی دیگر هستند یا به شما می‌گویند علاقه‌ای به تعهد دادن به شما ندارند، دوری کنید! عشق به آنان عشق به افراد نامناسب است.

تا وقتی از نظر روحی از شر چنین الگویی رها نشده‌اید، پیشنهاد می‌کنم روزه رابطه بگیرید و هیچ نوع رابطه صمیمی و نزدیک از هر نوع برقرار نکنید. این کار شما را قوی و استوار خواهد کرد و فرصت بیشتری خواهید داشت تا در مورد خالی بودن و تهی بودن خود کار کنید و آن را التیام و بهبود ببخشید. و سرانجام زمینه را برای ورود آن کسی که همیشه در پی‌اش بوده‌اید فراهم کنید.

مجله اینترنتی ستاره