خواب
 همیشه متخصصان به ما گفته اند که در هنگام خواب گوشی های خود را خاموش کنید ولی این بار اخبار جدیدی برای شما داریم. در هنگام خواب بهتر است حتی دو شاخ برق را از پریز در آورید. شاید برایتان تعجب آور باشد که چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟ با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوع بپردازیم. 

بی خوابی ممکن است ناشی از اختلال عملکرد مکانیسم های خواب و مراکز خواب در مغز باشد که شاید این بی خوابی بر اثر جریان های الکتریکی در ریتم طبیعی بدن خلل ایجاد کند.

هنگام خواب دوشاخه های برق را از پریز بیرون بکشید

شاید بارها تجربه کرده اید که شب ها موقع خواب، بی خوابی به سرتان زده و مجبور شده اید ساعت ها در رختخواب خود تکان بخورید.

اختلالات خواب، آشفتگی خواب یا بی وقت بیدار ماندن به آشفتگی افکار افراد بر می گردد که باید ریشه یابی شودخواب

جریان های الکتریکی باعث ایجاد خلل در ریتم طبیعی بدن میشود ، قبل خواب دوشاخه وسایل برقی را از پریز بیرون بکشید تا در طول شب خوابی راحت داشته باشید

شفا آنلاین