آشنایی با معنا و مفهوم تمرین ورزشی

 

در این بخش می خواهیم بطور خلاصه شما را با معنا و مفهوم تمرین ورزشی آشنا کنیم. تمرین ورزشی به فعالیت با هدف منظم وبرنا مه ریزی شده ای گفته می شود که هدف آن بهبود عملکرد ورزشکاران است.