از آنجا كه مصرف گلوكز به عنوان يك ماده قندی ساده متعارف ترين منبع انرژی سلولی، به ويژه برای تغذيه برخی اندا م ها مثل مغز و كليه و گلبو ل های قرمز خون ضروری است، كاهش آن منجر به بروز عوارضی چون سر درد و سرگيجه، ضعف و بی حالی و پرخاشگری و كاهش تمركز می شود. همچنين كاهش فشار خون با اختلال در خون رسانی كافی به مغز، سبب عوارض مشابه ای می گردد.

اگر گلوكز كه سوخت اصلی مغز می باشد كاهش بايد، متابوليسم مغزی مختل شده و تمركز افراد پايين می آيد. در ضمن انسان بی حوصله می شود، دقت كاری كاهش می يابد كه همين امر خطر حوادث و سانحه و تصادف را به دنبال دارد. همچنين در پی كاهش گلوكز ضعف عمومی ايجاد می شود و فعاليت روزانه كاهش می يابد.

كاهش گلوكز و فشار خون باعث سردرد، از دست دادن تمركز، كم خوابی، بی حالی، كاهش كارايی و گيجی می شود.

سردرد و سردردهای میگرنی و معمولی

– سردرد می تواند علت های بسیاری داشته باشد، اما دلیل اساسی سردردهای مرتبط با روزه داری؛ ناشی از گرسنگی و افت قند خون، از دست دادن آب بدن، خواب ناکافی و قطع مصرف موادی است که وابستگی ایجاد می کنند. (مانند کافئین و نیکوتین)

– سردردهای میگرنی نیز در این دوران تشدید می شوند چون در ماه رمضان علايمی مانند سردردهای عصبی، کاهش قند خون و کم آبی باعث افرایش اسیدهای چرب آزاد خون شده و به طور مستقیم اثر شدیدی بر روی آزاد سازی کاتکول آمین ها در میگرن می شود.

مطلب مرتبط: کنترل سردرد ناشی از روزه داری

برای کاهش بروز سردرد توصیه می شود:

1) آب و مایعات کافی نوشیده شود (مصرف سبزیجات در وعده ی سحری کمک کننده است)

2) عدم قرار گرفتن در معرض نور خورشید و در صورت اجبار استفاده از عینک و کلاه

3) عدم انجام فعالیت های شدید بدنی و ورزش در معرض نور خورشید

4) ترک سیگار قبل از ماه مبارک و یا به حداقل رساندن مصرف آن

5) کم کردن مصرف قهوه و چای پر رنگ قبل از ماه مبارک

6) گاهی مصرف یک قرص مسکن در وعده ی سحری، می تواند کمک کننده باشد.

تهیه و تنظیم: ساناز مطلبی خامنه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

منبع: دکتر سلام