به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام;
پژوهشگران آمریکایی در تحقیقات خود نشان دادند که تجویز داروی مورفین برای بیماران سرطانی می تواند به گسترش تومورها به سایر نقاط بدن کمک کند.

محققان دانشگاه شیکاگو کشف کردند که مورفین موجب توسعه و گسترش تومورها (متاستاز) می شود.

به گفته این محققان، این داروی مسکن قوی رگهای خونی جدید را توسعه می دهد و این رگها می توانند غذای بیشتری را برای حجم زیادتری از تومورها تامین کنند.

به گفته این دانشمندا دارویی وجود دارد که می تواند با این اثر مورفین مقابله کند. این دارو که “متیل نالتروکسن”(Mntx) نام دارد در دهه 80 ساخته شد. این دارو خاصیت ضد درد مورفین را از بین نمی برد.

این پژوهشگران با انجام مطالعات آزمایشگاهی دریافتند که مورفین نه تنها با ایجاد رگهای خونی جدید موجب گسترش تومورها می شود بلکه گسترش سرطان را از طریق توسعه در بافتها نیز آسان می کند. این درحالی است که استفاده از Mntx در موشهای متاثر از سرطان ریه، گسترش سرطان را به میزان 90 درصد کاهش داد.

براساس گزارش مدیکال نیوز تودی، این محققان در این خصوص اظهار داشتند: “این نتایج می تواند کاربردهای جدیدی را برای داروی Mntx تعریف کند که هنوز کشف نشده اند. این تحقیقات درحال حاضر در مراحل اولیه هستند و بنابراین بسیار زود است که به طور دقیق تعیین کنیم که کدام یک از مسکنها به رشد تومورها کمک می کنند. هنوز به مطالعات زیادی برای رسیدن به روشهای درمانی جدید سرطان نیاز است.”