مدیرعامل كانون توسعه و همیاری مهدهای كودك كشور گفت: وجود و استفاده از هر دارویی در مهدكودك غیرقانونی است مگر در مواردی كه پزشك نظر مستقیم خود را داده باشد.

فاطمه دعایی در این مورد می‌گوید: برای اینكه یك مهدكودك جواز لازم را از سازمان‌ بهزیستی دریافت كند باید صلاحیت‌های لازم از جهت امكانات و تجهیزات اولیه را داشته باشد و در ادامه صلاحیت فردی مدیر مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاوه بر سازمان بهزیستی، مراكز بهداشت و اداره اماكن هم در راه‌اندازی یك مهد نظارت دارند و بازرسی‌های مرتب انجام می‌دهند، والدین هم به‌طور مرتب در جریان ریزترین مسائلی كه در مهدكودك‌ها می‌گذرد قرار می‌گیرند و گزارش‌های هفتگی، ماهانه و فصلی به آنها داده می‌شود. در مهدهای كودك حتی داروهای مسكن هم پیدا نمی‌شود و اگر مشاهده شود كودكی پس از پذیرش كسالت دارد با تماسی كه با والدین گرفته می‌شود كودك ترخیص می‌شود چرا كه مهدكودك اجازه ندارد از كودك كسل مراقبت كند.

او با بیان اینكه وجود هر دارویی در مهدكودك غیرقانونی است، ادامه می‌دهد: فقط در مواقعی كه كودك زیرنظر مستقیم پزشك است و باید داروهای خود را مصرف كند و از طرفی گواهی حضور در مهدكودك را دارد، می‌توان به كودك داروی تجویز شده را داد.

دعایی با اشاره به اینكه در حال حاضر حدود 14 هزار مهدكودك دارای مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می‌كنند، می‌گوید: اینكه گفته می‌شود به عنوان تنبیه، انگشتان كودكان را می‌سوزانند اصلا وجود ندارد و ما آمادگی كامل داریم موارد احتمالی را پیگیری كنیم.

مدیرعامل كانون توسعه و همیاری مهدهای كودك كشور در پاسخ به اینكه مهم‌ترین تخلقاتی كه در مهدهای كودك اتفاق می‌افتد، چیست، می‌گوید: تخلفاتی كه در مهدهای كودك وجود دارد در این حد است كه به عنوان مثال كودك نباید با كفش وارد محوطه داخلی مهد شود ولی شاید بشود، كه آن هم با تذكر به والدین رفع خواهد شد. امكان دارد تا هفته اول ورود كودك به مهد به دلیل عدم سازگاری با محیط وقتی به خانه می‌رود كسل باشد اما این مدت نباید از یك هفته بیشتر تجاوز كند.