به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام;
پژوهشگران موفق شده‌اند؛ داروي جديدي توليد كنند كه براي بهبود بيماران نجات يافته از سرطان سينه مفيد است.

محققان مي‌گويند؛ بسياري از زنان كه مبتلا به نوع پيشرفته سرطان سينه هستند ممكن است از اين گزينه درماني جديد كه يك تركيب دارويي است، بهره‌مند شوند.

پزشكان مي‌گويند؛ تركيب دو دارو كه دقيق‌تر تومورها را مورد هدف قرار مي‌دهند به ميزان قابل ملاحظه‌اي طول عمر زناني را كه به ساير داروها واكنش مثبت نشان نمي‌دهند، افزايش خواهد داد. داروي جديد تركيب دو دارو به نام‌هاي هرسپتين و تي كرب است و اولين آزمايش بزرگ روي اين تركيب انجام شده است.

در اين پژوهش كه با حضور 300 بيمار انجام شد و اين بيماران زناني بودند كه با دريافت دو دارو نزديك به 5 ماه بيشتر از زناني كه فقط داروي تي كرب را به تنهايي دريافت كرده بودند،‌عمر كردند.

پزشكان اميدوار هستند كه حتي براي زناني كه به نوع خفيف‌تر اين سرطان مبتلا هستند، بتوانند از اين تركيب دارويي سود بيشتري ببرند.

دكتر جنيفر ليتون متخصص سرطان نيز در مركز سرطان اندرسون در دانشگاه تگزاس درباره داروي جديد خاطرنشان كرد: در مقايسه با داروي آواستين كه براي بيماران سرطان سينه به طور معمول تجويز مي‌شود و عوارض جانبي احتمالي مثل لخته شدن خون در ريه‌ها، ‌مشكل در ترميم جراحات و زخم‌ها و مشكلات كليوي را به دنبال دارد، داروي جديد براي اين بيماران مفيدتر و مطلوب‌تر است.