arayesh chashmane riz

برای زیباترشدن چشمانتان و همچنین درشت نشان دادن آنها از مداد سفید درون چشم استفاده کنید تا هم به انها جلوه زیبایی ببخشید و هم زیبایی انها را دو چندان کنید

آرایش کردن با مداد سفید:شاید کاربرد مدادسفید در آرایش همیشگی و معمولی زیاد اساسی به نظر نیاید اما زمانی که بخواهیم میکاپ و آرایشی تمیز، کامل و حرفه ای داشته باشیم خواهیم دید که کارایی قابل توجهی خواهد داشت.

 

چه کسانی و چه زمانی از مدادسفید استفاده کنند؟

1-آرایش کردن با مداد سفید برای:خانمهایی که چشمهایی معمولی و بدون حالت خاصی دارند می توانند با کشیدن خط چشم سفید تنها داخل چشم و البته با خط چشمی مشکی در زیر آن به چشمها حالت دهند.

 

2- آرایش کردن با مداد سفید برای:چشمهای رنگی که با مداد قهوه ای در زیر چشم میکاپ می شوند همراه با کمی ریمل

 

3-آرایش کردن با مداد سفید برای:برطرف کردن پف پشت چشم با کشیدن خطی هم پشت پلک و هم زیر چشم

 

4- آرایش کردن با مداد سفید برای:بین خط چشمهای باز بالا و پایین در آرایش و میکاپهای حرفه ای

 

5- آرایش کردن با مداد سفید برای:پوستهای گندمی با چشمهای روشن که با آرایشی بژ و خط چشمی سفید داخل چشم بسیار جذابتر خواهند شد

 

6- آرایش کردن با مداد سفید برای:تمیز کردن داخل چشمها زمانی که بعد از میکاپ خورده های ریمل یا رنگهایی از سایه داخل چشم را نامنظم جلوه می دهند.

 

چند نکته درباره آرایش کردن با مداد سفید:

الف) خانمهایی که چشمهایی بسیار درشت و گرد دارند هرگز از مداد سفید بخصوص داخل چشم استفاده نکنند زیرا هر چند آرایش چشم زیبایی هم داشته باشند آنها را بزرگتر و بدفرم خواهد کرد.که اگر داخل این چشم مدادسیاه کشیده می شد بسیار زیباتر و جذابتر بود.

 

ب)مداد سفید بدون ریمل چشمها را بی روح خواهد کرد بنابراین بدون ریمل استفاده نشود.

 

ج) مداد سفید با سایه های دودی خاکستری بسیار زیبا خواهد بود.