به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام،
رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران،عدم استقبال از داروهاي گياهي را نه به علت عدم تمايل مردم به مصرف آنها بلكه عمدتا به علت عدم آشنايي پزشكان با اين داروها برشمرد و افزود: علت آن را بايد در آموزش پزشكي كشور جستجو كرد كه توجه زيادي به منابع طبيعي، طب سنتي و داروهاي گياهي نمي‌شود.

دكتر رسول ديناروند در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به توليد 2 داروي گياهي آيمود(موثر در درمان ايدز) و آنژي پارس (موثر در درمان زخم پاي ديابتي) اظهار كرد: همچنين بسياري از داروهاي معروف شيميايي اعم از داروهاي ضد سرطان و قلبي عروقي منشا گياهي دارند.

وي با بيان اينكه ميزان مصرف داروهاي گياهي حتي در كشورهاي بسيار پيشرفته‌تر بيش از ايران است، افزود: به عنوان مثال در كشورهاي اروپايي حداقل 10 و در برخي از كشورها حداقل 25 درصد از كل بازار دارويي آنها به داروهاي گياهي و طبابت با فراورده‌هاي گياهي و طبيعي اختصاص دارد.

رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران به تنوع اقليمي و پوشش گياهي ايران اشاره و از آن به عنوان پتانسيل مناسب براي ايران ياد كرد و با اظهار تاسف از اين كه سهم داروهاي گياهي در ايران فقط 3 تا 5 درصد است، افزود: اين در حالي است كه عوارض جانبي داروهاي گياهي كمتر و سازگار زيستي آنها بيش از داروهاي شيميايي است.

دكتر ديناروند با انتقاد از سهم اندك (3 تا 5 درصدي) داروهاي گياهي در كشور، گفت: در دوران تصدي مسئوليتم تلاش كردم تا با راه اندازي طب و داروسازي سنتي به اين مقوله بيشتر توجه شود.