به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام،
محلولهای غذایی که برای بیماران بستری در بیمارستانها توصیه می شود دارای فرمولاسیون دارویی بوده و حجم آنها نباید از سوی همراه بیمار کم و زیاد شود.

یافته های پژوهشی نشان داده است که تامین مواد غذایی متوازن موجب افزایش قدرت سیستم ایمنی بیمار، ارتقاء میزان پاسخگویی بدن به دارو درمانی، مقابله با گسترش عفونت و در نهایت کاهش مدت بستری بیمار می شود.

امروزه استفاده از محلولهای غذایی ویژه (Enteral Formula) بهترین استراتژی تغذیه ای در زمانی که بیمار از سطح هوشیاری مناسب برخوردار نیست و یا به دلیل کهولت سن قدرت بلع ندارد و یا به واسطه افسردگی مزمن اشتهای غذایی ندارد، شناخته شده است.

در کشورهای پیشرفته، استفاده از این محلولها حتی برای بیمارانی که به دلیل شدت بیماری دارای نیاز مضاعف به مواد مغذی هستند مانند بیماران سوختگی، تروما، ایدز و… جایگزین غذای آماده خانگی شده است.

محلولهای غذایی که در بیمارستانها از سوی داروسازان بالینی برای بیمارانی که امکان تغذیه دهانی ندارند توصیه می شود دارای فرمولاسیون دارویی است و حجم آنها نباید از سوی خانواده بیمار، کم و زیاد شود.