محققان هشدار دادند روند مصرف افراطي و بي‌رويه داروهاي مسكن در آمريكا رو به افزايش است.

محققان آمريكايي در اين پژوهش فايل‌هاي دارويي مربوط به 9940 فرد بالغ در سال‌هاي 1997 تا 2005 را به مدت حداقل سه ماه مورد بررسي قرار دادند.

داروهاي اين افراد براي تسكين دردهاي مزمن ناشي از بيماري‌هاي غيرسرطاني شامل دردهاي كمر، گردن سردردها ، دردهاي التهاب مفاصل ، آرواره‌اي، عادت ماهانه و نيز جراحات تجويز شده بودند.

محققان دريافتند كه 51 نفر از اين بيماران اين داروها را به مقدار زياد مصرف كرده بودند كه در شش مورد اين وضعيت خطرناك و كشنده بودند.

اين تحقيق نشان داد هر چه ميزان دوز دارو بيشتر باشد احتمال اور دوز شدن بيمار تا 9 برابر افزايش پيدا مي كند.

اين پژوهش از سوي محققان انستيتو “تحقيقات سلامت گروه” در سياتل انجام و شرح آن در نشريه سالانه‌هاي طب داخلي منتشر شده است.

متخصصان تصريح مي كنند علائم افرادي كه بر اثر مصرف زياد اين داروها اوردوز مي شوند شامل هذيان‌گويي ، از دست دادن هوشياري ، گيجي ، مشكلات تنفسي و زمين خوردن است.