ريشه گياه کاسني بهترين تصفيه کننده خون، عرق آن خنک کننده بدن و برگ آن محرک صفرا و مقوي اعصاب است.

كاسني گياهي پايا و علفي است که ريشه‌اي قوي و دراز به رنگ قهوه اي دارد و تمام قسمت‌هاي اين گياه از جمله برگ و ريشه و دانه آن استفاده دارويي دارد مخصوصاٌ ريشه و برگ آن محرک صفرا است و به هضم غذا کمک مي‌کند.

اين گياه بيماري‌هاي کبدي را برطرف و فعاليت قلب و کليه را تقويت مي‌کند. از ابتلا به قولنج جلوگيري و مسکن تب‌هاي طولاني مدت است.

همچنين التهابات معده را رفع کرده و استفاده از آب كاسني بر روي محل‌هاي خارش بدن سودمند است.

ريشه كاسني باعث باز و روان شدن خلط شده و مجاري گوارشي را پاك مي‌كند. بهترين تصفيه كننده بوده و در از بين بردن ورم احشا نيز مؤثر است.

ريشه كاسني بهترين دارو براي درمان نفخ است و براي تقويت معده، زياد كردن ادرار و رفع درد مفاصل و ضد يرقان مفيد است.

عرق كاسني خنک است و گرماي کبد را رفع مي‌کند. برگ‌هاي كاسني داراي املاح پتاس و ويتامين C است که پتاس موجود در آن باعث تصفيه خون، تقويت معده شده و ويتامين C آن باعث حفظ جواني و شادابي پوست را در پي دارد.

کاسني، توان و نيروهاي بدني را تجديد کرده و در تقويت اعصاب، ضعف چشم و فشار خون مفيد است. همچنين باعث حفظ حالت طبيعي رحم و منظم کردن فعاليت‌هاي آن مي‌شود.