در حالي‌كه به گفته بيشتر كارشناسان اطلاعات دارويي و پزشكان، بيشتر اوقات آنتي‌بيوتيك‌ها نه تنها بيماري سرما خوردگي را درمان نمي‌كنند بلكه عوارض آن را نيز تشديد مي‌كنند.

اما بازهم برخي افراد در فصل سرما با مشاهده هر گونه علائم سرماخوردگي يا آنفلوانزا به‌طور خودسرانه از آنتي‌بيوتيك‌ها استفاده مي‌كنند.

اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه در برخي از بخش‌هاي خصوصي و دولتي پزشكان اين دارو را به‌صورت بي‌رويه تجويز مي‌كنند غافل از آنكه مصرف بي‌رويه آنتي‌بيوتيك‌ها، مقاومت ميكروب‌ها نسبت به دارو‌ها را بيشتر مي‌كند و اين مسئله در آينده به‌شدت، سلامت مردم را تهديد خواهد كرد.

دكتر محمد تميمي، معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در اين‌باره مي‌گويد: بررسي نسخه‌هاي مراكز بهداشتي درماني و پزشكان در استان نشان مي‌دهد كه ما با مشكلي اساسي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي در نيمي از نسخه‌ها در مورد تجويز داروي آنتي‌بيوتيك و مصرف خودسرانه اين دارو مواجه شده‌ايم.

مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كردستان نيز در اين‌باره مي‌گويد: در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كميته‌اي به نام كميته تجويز و مصرف منطقي دارو وجود دارد كه در آن هر 3 ماه يكبار با برگزاري جلسه، تمامي نسخه‌هاي تجويز شده از سوي پزشكان كنترل و درصورت وجود اشكالات علمي و تداخل دارويي به پزشك مربوطه اعلام مي‌شود.

آمار ياد شده از سوي همين كميته مشخص شده است.سيد محي‌الدين سجادي تاكيد مي‌كند: با‌توجه به دستور مستقيم وزرات بهداشت به تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به‌منظور كنترل و مقابله با اين امر ابتدا به پزشكان و واحد‌هاي مربوط تذكر كتبي مي‌دهيم و درصورت تكرار با كمك سازمان‌هاي بيمه‌گر قراردادشان لغو مي‌شود.

آنتي‌بيوتيك درماني براي همه بيماري‌هاي عفوني نيست

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در ادامه با اشاره به اينكه آنتي‌بيوتيك‌ها در درمان همه بيماري‌هاي عفوني مؤثر نيستند و نبايد بي‌جهت استفاده شوند به‌طوري كه حتي بسياري از بيماري‌هاي ويروسي به درمان با آنتي‌بيوتيك نيازي ندارد مي‌گويد: مصرف بي‌رويه و غير‌منطقي داروها، كامل نكردن دوره درمان و مصرف نامنظم دارو باعث مقاومت باكتري‌ها نسبت به آنتي‌بيوتيك‌هاي مختلف مي‌شود.

دكتر محمد تميمي همچنين با اشاره به برگزاري كارگاه آموزشي بازآموزي مصرف آنتي‌بيوتيك‌ها كه بيش از 50 نفر از كارشناسان واحدهاي دارويي معاونت غذا و دارو دانشگاه كاركنان دارويي داروخانه‌هاي مراكز بيمارستاني و بهداشتي درماني استان در آن شركت داشتند

مي‌گويد: آشنايي با انواع آنتي‌بيوتيك‌ها، آنتي‌بيوتيك درماني، پيشگيري و جلوگيري از مصرف بي‌رويه و خودسرانه آنتي‌بيوتيك‌ها در مراكز درماني، جلوگيري از بروز مقاومت‌هاي ميكروبي و آشنايي با داروهاي جديد مورد مصرف در بيمارستان‌ها از اهداف برگزاري اين دوره آموزشي بوده است.

ويروس‌ها قوي مي‌شوند

با مصرف خودسرانه آنتي‌بيوتيك‌، تعداد زيادي از باكتري‌ها نسبت به آنتي‌بيوتيك‌ها مقاوم مي‌شوند و اين مقاومت را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌دهند. لذا دوره درمان طولاني‌تر شده و اين مسئله احتمال ابتلا به انواع بيماري‌ها و عفونت‌هاي ديگر را نيز افزايش مي‌دهد كه مي‌تواند پيامدهاي خطرناكي در آينده به‌دنبال داشته باشد.

كارشناس اطلاعات دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كردستان با اعلام اين مطلب مي‌افزايد: مصرف بي‌رويه دارو علاوه بر هزينه‌هاي بسيار، عوارض جانبي زيادي نيز در پي دارد كه از نظر سلامتي و اقتصادي مشكل آفرين است.

دكتر ابراهيم ابراهيمي تصريح مي‌كند: در حال حاضر مقاومت دارويي به‌دليل مصرف خودسرانه آنتي‌بيوتيك‌ها در بيمارستان‌ها افزايش يافته كه اين امر موجب بروز عفونت‌هاي مقاوم بيمارستاني شده است.