محققان دانشكده پزشكي دارتموت در آمريكا، واكسن جديدي براي پيشگيري از بروز بيماري سل در بيماران مبتلا به ايدز ارائه كرده‌اند.

اين محققان مي‌گويند؛ واكسن جديد موسوم به «مايكوباكتريوم واكائي» يا MV در پيشگيري از سل در مبتلايان به عفونت اچ آي وي موثر عمل مي‌كند. اين يافته حاصل يك آزمايش باليني است.

اين پژوهش با همكاري محققان تانزانيايي صورت گرفته است. آزمايشاتي كه در تانزانيا انجام شد، نشان داد: واكسن MV نرخ ابتلا به سل را در 2 هزار بيمار مبتلا به ايدز تا 39 درصد كاهش داد.

محققان تاكيد كردند: توليد يك واكسن جديد عليه سل بويژه براي بيماران ايدزي كه سيستم ايمني بدنشان تضعيف مي‌شود، يك اولويت بهداشتي بين‌المللي است و از اين حيث دستاورد اخير بسيار حائز اهميت است. اين آزمايش طي يك دوره هفت ساله در بيمارستان بهداشت و علوم مرتبط دانشگاه موهيمبيلي در دارالسلام انجام گرفت.