داروي بيوگليتازون يکي از داروهاي مهم ضدديابت در دنياست که بتازگي محققان ايراني با نام تجاري گلوتازون موفق به تهيه آن شده و آن را در اختيار بيماران مبتلا به ديابت گذاشته اند.

دکترسلام: بیماري ديابت امروز به صورت يک اپيدمي درآمده است که نه تنها در ايران بلکه در جهان روبه گسترش است.
عادات غلط رژيم غذايي ، کم شدن فعاليت فيزيکي ، تغيير رژيم غذايي و برخي آلودگي هاي زيست محيطي مانند آلاينده هاي فلزات سنگين از عواملي است که موجب بروز بيماري ديابت در افراد مي شود. رعايت رژيم غذايي ، رعايت مصرف کربوهيدرات ها و افزايش فعاليت فيزيکي بدن مانند پياده روي مي تواند همراه با استفاده از داروي تجويز شده از سوي پزشک موثر باشد.
هم اکنون 5دسته داروي خوراکي براي درمان ديابت نوع دو استفاده مي شود که شامل سولفونين اوره ها ، مگليتيندها ، بيگوايندها ، تيازوليدين ديون ها و مهارکننده هاي گلوکوزيداز است.
انواع داروهاي ضدديابت خوراکي گاهي باعث کاهش شديد قندخون شده و موجب مي شوند در اندام هاي حياتي مثل مغز و اعصاب ، اثرات غيرقابل جبران و گاهي مرگ بروز کند. يکي از مزاياي داروي گلوتازون آن است که اين عوارض را در بيمار ايجاد نمي کند. و از آنجا که هر داروي ضدديابت مکانيسم خاصي براي کنترل قند خون دارد ، گلوتازون نيز با مکانيسم خاصي اين فرآيند را انجام مي دهد.گلوتازون مي تواند چربي خون را نيز به همراه قند خون کاهش دهد. شواهد روزافزون پزشکان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي نشان مي دهد ، کنترل موفق قند خون در بيشتر بيماران با انجام درمان ترکيبي امکان پذير است.
از ديگر ويژگي هاي مصرف گلوتازون ، استفاده اين دارو همراه با داروهاي ديگر ضدديابت است که براساس تجويز پزشک عمل مي شود. اين دارو مانند بسياري از داروهاي ديگر داراي عوارض احتمالي است. بررسي ها نشان مي دهد عوارض جانبي اين دسته دارويي شامل ورم ، افزايش وزن و کاهش هموگلوبين خون است که در تعداد بسيار کمي از بيماران ديابتي احتمال بروز دارد. در بسياري از بيماران مبتلا به نارسايي کليوي نيز مصرف برخي داروهاي کاهنده قند خون مثل متفورمين با اشکال مواجه بود ، در صورتي که گلوتازون قابليت مصرف در بيماران با نارسايي کليوي را نيز داراست.
داروي گلوتازون داراي مکانيسم منحصر به فردي است ، به طوري که اين دارو روي گيرنده هاي هسته سلول اثر مي کند و شروع تاثيرات آن ميان 4 تا 6 هفته طول مي کشد.
در مکانيسم ، بعضي از داروهاي ضدديابتي باعث تحريک ترشح انسولين در لوزالمعده مي شود و اين مساله باعث مي شود قند خون پايين نگه داشته و قند خون کنترل شود ؛ اما گلوتازون مقاومت محيط نسبت به انسولين را کاهش مي دهد و سلولها را نسبت به عمل انسولين حساس مي کند.