در زمان هایی که احساس ناراحتی و نارضایتی می کنیم خشم و عصبانیت ظهور پیدا می کند و سیستم عصبی و مغزی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، در این زمان ها معمولا افراد با احساس خود و بدون در نظر گرفتن عواقب کار جملاتی را بیان می کنند یا اقدامی را صورت می دهند که ممکن است پشیمانی و ندامت سختی به همراه آورد.

همه ما خواهان یک زندگی آرام هستیم اما این آرامش به سازوکارهایی نیاز دارد که کنترل خشم یکی از مهمترین این عوامل است.

به باور کارشناسان، یکی از دلایل عصبانیت و خشم افراطی ریشه در احساس عقب‌ماندن از دیگران یا به حق خود نرسیدن دارد و در یک کلمه زندگی خود را با دیگران مقایسه کردن است. مقایسه زندگی خود با دیگران؛ نه مقایسه با دیروز خود.
ریشه مشکل شاید در خانواده و آموزش‌ و پرورش باشد که کودکان در طول سال‌ها یاد نمی‌گیرند خودشان را با دیروز مقایسه کنند و از رشد و کسب اطلاعات بیشتر خود احساس شادمانی کنند. البته این احساس درماندگی تنها ذهنی نیست و ممکن است ریشه در واقعیت نیز داشت باشد.

** درماندگی، دلیل عصبانیت

مهدی ملک محمد روانشناس، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به انواع خشونت کلامی و رفتاری در جامعه گفت: عصبانیت از احساس درماندگی نشات می گیرد و هر موجود زنده در صورت داشتن احساس درماندگی رفتار خشن بروز می دهد.
وی دلیل این احساس درماندگی در افراد را ناکامی و نرسیدن به خواست ها و آرزوها عنوان کرد و گفت: در این حالت فرد رفتار خشونت آمیز بروز می دهد و میزان توانایی فرد در مدیریت خشم میزان آن متفاوت است.
این روانشناس از شیوع زیاد خشونت طی10 تا 20 سال گذشته در جامعه خبر داد و گفت: در این مدت افراد ناکامی های مختلفی را تجربه کردند و این اتفاق سبب افزایش خشم در جامعه شده است.
این روانشناس دلیل ناکامی افراد را انتظارات واقع بینانه و غیر واقع بینانه دانست و گفت: بسیاری از افراد در جامعه دچار ناکامی های ذهنی و یا واقعی هستند که آن را با خشم بروز می دهند همچنین در جامعه ای که مدیریت خشم آموزش داده نشده شهروندان به بدترین شکل ممکن خشونت را بروز می دهند.
وی درباره گسترش خشونت های کلامی میان افراد مختلف جامعه گفت: خشونت موجود در جامعه به بخش خاصی از صنوف و یا گروه خاصی متعلق نیست، بلکه بیشتر افراد جامعه به دلیل ناکامی در انتظاراتشان و نداشتن مهارت کافی مدیریت خشم، رفتارهای خشونت آمیز بروز می دهند.
وی با بیان این که رفتارهای خشونت آمیز در دوران زندگی انسان های نخستین رواج داشته است، گفت: توسعه نیافتگی در جوامع زمینه را برای بروز رفتارهای خشونت آمیز مهیا می کند و در نتیجه کرامت انسانی در این جوامع دیده نمی شود و افراد در هر موقعیت رفتارهای خشونت آمیز بروز می دهند

منبع/ایرنا