وسواس

اختلال شخصیتی وسواسی جبری یک نوع شخصیت کمال طلبی و انعطاف ناپذیر است که فرد بسیار جدی و بر نظافت بسیار حساس است و با کسی نمی تواند بسازد و اطرافیان خود را فراری می دهد. این گونه افراد هم از نظر زندگی حرفه ای و هم از نظر زندگی زناشویی بسیار موفق و با ثبات هستند.

اختلال شخصیت وسواسی جبری عبارت است از نوعی اختلال شخصیت که در آن کمال‌طلبی و انعطاف‌ناپذیری تسلط دارد. این اختلال با وجود نظم، پشتکار، لجاجت و خودسری و دودلی مشخص می‌شود. خصوصیت اصلی این اختلال میل به کمال و عدم انعطاف‌پذیری است. مسائلی مانند مقررات، آداب و قواعد، نظافت، جزئیات امور و کمال‌طلبی ذهن آنها را به خود مشغول می‌سازد. این افراد بسیار رسمی‌ و جدی بوده و به رعایت دقیق مقررات تأکید می‌ورزند و در این رابطه انعطافی از خود نشان نمی‌دهند. مهارت‌های بین فردی آنها بسیار محدود است و قادر به سازش با دیگران نبوده و اطرافیان را فراری می‌دهند. با وجود این در برابر خواسته‌های افرادی که آنها را قوی‌تر از خود می‌دانند، تسلیم می‌شوند. از تصمیم گرفتن طفره می‌روند و بیم دارند که مرتکب اشتباه شوند. با اینکه دوستان زیادی ندارند، زندگی آنها چه از نظر حرفه‌ای و چه زناشویی کارا و با ثبات است.

در واقع این افراد اشتغال ذهنی با جزئیات، اصول، فهرست‌ها، ترتیب، سازمان یا برنامه‌ها به گونه‌ای که هدف اصلی فعالیت گم شود دارند و کمال‌طلبی آنها به حدی است که در تکمیل کردن امورشان تداخل می‌کند. آنها علاقمندی مفرط به کار و کارآیی دارند حتی به بهای کنارگذاشتن فعالیت‌های تفریحی و ارتباط با دوستان‌شان. این افراد در امور اخلاقی و رعایت ارزش‌ها بیش از حد جدی و وظیفه‌شناس، دقیق و انعطاف‌ناپذیر هستند. آنها از به دور انداختن اشیاء فرسوده و فاقد ارزش ناتوان هستند. آنها در تفویض امور و یا همکاری با دیگران مردد هستند، مگر آنکه تسلیم محض روش او در انجام امور باشند. افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری خست در خرج کردن پول برای خود و دیگران دارند و از نظر آنها پول چیزی است که برای حوادث ناگوار آینده باید پس انداز شود.

وسواس

اختلال شخصیت وسواسی جبری الگوی نافذ اشتغالی ذهنی با نظم و ترتیب، کمالی‌طلبی و کنترلی روانی و فردی به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، صراحت و کارآیی که از اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و میزان شیوع آن مشخص نیست. در مردها شایع‌تر بوده و در فرزندان ارشد خانواده بیشتر دیده می‌شود. در بستگان درجه اول نیز شیوع بیشتری دارد. سیر بیماری متغیر است، گاه در جریان آن اختلال وسواس ظاهر می‌شود. سیر این اختلال ممکن است بعدها به اسکیزوفرنی یا ملانکولی بیانجامد.

 

درمان اختلال شخصیت وسواسی جبری

درمان اصلی بیماری روان‌درمانی است و گاه دارودرمانی با داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی در رفع علائم مفید واقع می‌شود.

منبع: ویکی روان