متخصصان رشته ی ژنتیک موفق شده اند که تغییری در جنین انسان دهند و برای اولین بار توانستند که جهشی را که باعث بوجود آمدن بیماری قلبی در جنین می شود را از بین ببرند. با دکتر سلام همراه باشید.

به گفته محققان دانشگاه اورگن آمریکا، این اولین مطالعه است که اثبات می کند تکنیک ویرایش ژن می تواند در جنین انسان برای تبدیل ژن های جهش یافته به نسخه عادی شان استفاده شود.

این شیوه جدید جهش ژنتیکی را در جنین انسان که موجب کاردیومیوپاتی هیپرتروفی، مشکل ارثی که با ضخیم شدن غیرعادی عضله قلب همراه است، ردیابی می کند.

این جهش به شکل موفقیت آمیزی در ۷۲ درصد از ۱۸ جنینی که در محیط آزمایشگاه با استفاده از اسپرم گیرنده مرد مبتلا به مشکل ارثی قلبی ایجاد شده بودند، ترمیم شد.

دکتر پائولا آماتو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این شیوه ممکن است در مورد سایر بیماری های ژنتیکی از جمله فیبروز کیستیک و سرطان های ناشی از جهش ژن های BRCA نیز کارساز باشد.»

وی در ادامه می افزاید: «در صورت اثبات ایمنی، این متد اصلاح ژن جنین می تواند برای پیشگیری از انتقال بیماری های ژنتیک به نسل های بعدی استفاده شود.»

به گفته محققان احتمال اینکه کودکان دارای والدین بیماری ژنتیکی قلبی از طریق جهش ژنتیکی بیماری را به ارث ببرند ۵۰ درصد است.

افراد مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفی در معرض ریسک بالای نارسایی قلبی و مرگ ناگهانی قلبی قرار دارند.

تیم تحقیق با استفاده از تکنولوژی برش بخش هدف در ژن جهش یافته، نسخه جهش یافته ژن MYPBC۳ درون جنین انسان را جدا کردند. محققان متوجه شدند با این کار، فرآیند ترمیم DNA در جنین انسان برای ترمیم ژن جداشده وارد عمل می شود.

نتیجه آن است که نسخه های سالم ژن منجر به تولد نوزادی بدون ابتلا به بیماری ارثی می شود.

مهرنیوز