پرسش ( آقای علی ): باسلام پدر من سرطان کبد HCC دارد وپزشک معالج وی دستور داده  راه درمان وی استفاده ازیک نوع قرص گران قیمت میباشد که هرعدد آن 1600000ریال میباشد که ماهانه حدود  50000000ریال میشود لطفا در مورد راههای دیگر مرا راهنمایی کنید.

پاسخ: برای درمان بیماری سرطان کبد HCC  ، توسط پژوهشگران ایرانی عزیز در حال پیگیری و آزمایش است. در اینجا برای شما در مورد این درمان توضیح می دهیم مطالعه بفرمایید.

پژوهشگران بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی موفق به ساخت سازه حاوی ژن tBid تحت کنترل پروموتر میدکاین و بررسی بیان آن در رده سلولی HepG2 شدند.

سرطان کبد (HCC) یکی از سرطان های شایع دنیاست که به علت کمبود راهکارهای درمانی مناسب، آمار مرگ و میر ناشی از آن بسیار بالاست. امروزه ژن درمانی امیدهای تازه ای برای درمان این سرطان ایجاد کرده است.

سمیرا احمدی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب به مزیت های ژن درمانی اشاره کرد و گفت: مزیت بزرگ ژن درمانی، هدفمند عمل کردن آن است یعنی می توان راهکارهایی اتخاذ کرد که از آن طریق فقط سلول های سرطانی را از بین برد. میدکاین یک فاکتور رشد و تمایز است که در بسیاری از سرطان ها دچار بیش بیان می شود و HCC از جمله این سرطان هاست.

وی در خصوص طرح پژوهشی خود افزود: در این تحقیق از پروموتر میدکاین جهت کنترل بیان ژن پیش آپوپتوژی tBid در سلول های سرطانی استفاده شده است. ژن tBid یکی از ژن های قدرتمند در القای آپوپتوز از مسیر میتوکندریایی است که به تازگی به عنوان ترنس ژن کشنده در ژن درمانی سرطان ها مورد توجه قرار گرفته است.

احمدی تشریح کرد: در این پژوهش ژن tBid با RT-PCR، از سلول های لنفوسیت که این ژن را بیان می کنند، تکثیر و کلون شد تا سازه pCMV-tBid حاصل شود. سپس پروموتر میدکاین با انجام Slowdown Hotstart PCR و در حضور 10 درصد گلیسرول تکثیر و در سازه فوق جایگزین پروموتر CMV شد تا سازه pMK-tBid به دست آید. سازه های حاصل به رده های سلولی سرطان کبد (HepG2) و نرمال فیبروبلاستی (AG01522) منتقل و بیان ژن tBid در این سلول ها با روش RT-PCR و مرگ ومیر سلول ها با شمارش سلولی بررسی شد.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به یافته های این طرح پژوهشی خاطرنشان کرد: نتایج نشان داد که ژن tBid تحت کنترل پروموتر میدکاین در سلول های HCC افزایش بیان قابل توجهی و حتی بالاتر از CMV نشان می دهد، در حالی که در رده سلولی نرمال بیان کمی دارد. ضمن این که آمار مرگ و میر سلول های سرطانی که سازه pMK-tBid را دریافت کرده اند، بیش از سلول هایی است که pCMV-tBid را گرفته اند، در حالی که در رده نرمال سلول های بسیار کمتری در اثر سازه pMK-tBid نسبت به سازه pCMV-tBid از بین رفته اند.

به گزارش ایسنا، این پژوهش با مشاوره دکتر فاطمه رهبری زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.