پرسش (حسن): با سلام
سوالی داشتم به شرح ذیل ؟
من پس از رفتار پرخطری که داشتم سه بار تست ایدز دادم
یک بار سه ماه بعد از رفتار پرخطر
بار دوم ۵ ماه بعد از رفتار پرخطر
و بار سوم ۱۰ روز مانده به اینکه ماه ششم کامل تمام شود. عین ۵ ماه و بیست روز بعد از این رفتار پرخطر
در هر سه این آزمایشها خدا را شکر تست ایدز منفی بود
خیلی نگرانم
آیا باز هم باید تست ایدز بدهم

پاسخ: سلام، به نظر بنده اگر این بیماری به شما منتقل می شد طی سه آزمایش که داده اید باید خودش را نشان می داد و این خطر بزرگ به احتمال قوی رفع شده است. در صورت امکان 6 ماه دیگر دوباره تست بدهید خیالتان راحت تر خواهد بود و توصیه ما به شما این است بیشتر مراقب نفس خود باشید.