gahveh

پژوهشگران استرالیایی بر این باورند اثر كافئین قدرت ما را در ارزیابی اطلاعات بهبود می بخشد و سبب می شود آنچه را كه می شنویم بهتر قبول كنیم.

گفتني است، این دانشمندان معتقدند كه قهوه خلق و خوی مردم را تحت تأثیر بهتری قرار داده و احتمال پذیرش پیام ها را نزد آنها بیشتر می كند. یكی از این محققان اعتقاد دارد كه كاربرد این مطالعات برای تبلیغات هم مناسب است و افرادی كه كارهای تبلیغاتی انجام می دهند باید برنامه زمانبندی آگهی را طوری تنظیم كنند كه زمان پخش آنها با قهوه خوردن مردم مصادف باشد به طور مثال هنگام صرف صبحانه وقت مناسبی است.

بررسي ها نشان مي دهند، قهوه باعث مي شود نفوذ پذيري افراد بيشتر شود و خلق و خوي افراد به گونه اي تغيير کند که پذيرش پيام ها در ديگران بيشتر شود.

نتايج مطالعات نشان مي دهند، با مصرف قهوه به وي‍ژه در وعده صبحانه مي توانيد برخورد خود را با ديگران به گونه اي متفاوت و اثربخش مديريت کنيد و از فوايد ان در زندگي روزمره تان بهره مند شويد.

منبع-http://www.yjc.ir