به گزارش دکتر سلام،
«سريش» گياهي لعابدار، موثر در درمان ناراحتي هاي کبد و معده است.

سريش گياهي از دسته Liliaceae با ريشه اي ضخيم و لعاب‌دار است؛ ژل سريش (اينولين) در گروه پلي ساکاريد ها قرار دارد.

مورد استفاده اين گياه بيشتر بدليل چسبنده بودنش است. البته اين گياه علاوه بر اين، كاربرد درماني هم دارد. از دانه هاي اين گياه، روغني گرفته مي شود كه در بعضي از تصلب‌هاي شرياني مورد استفاده قرار مي گيرد. از برگ‌هاي اين گياه به عنوان سبزي خوردني و از ريشه‌هاي اين گياه كه به صورت غدد پنجه اي است به عنوان چسب استفاده مي شود.

ريشه اين گياه گرم و خشك است و براي يرقان، ناراحتي‌هاي كبدي، خشونت حلق و ناراحتي‌هاي معده از آن استفاده مي كنند. ريشه اين گياه را مي سوزانند و از سوخته آن در جهت واله آور استفاده مي كنند.

از ريشه اين گياه جوشانده غليظي درست مي كنند كه براي درمان جوش‌ها بسيار مفيد مي باشد زيرا خاصيت ضدعفوني كننده دارد.

اين گياه در نواحي كوهستاني و مرتفع مي رويد و فصل گل دهي آن از اواسط ارديبهشت ماه تا اواسط خرداد است.

سريش قاعده آور است و در درمان ورم بيضه موثر است و باعث تسريع در جوش خوردن استخوان هاي شکسته مي شود.