index

طبق جدیدترین امار ؛اموزش و پروش اعلام کرد  15 درصد دانش آموزان کلاس اولی در تهران  از چاقی رنج می برند ،والدین مراقب باشند با افزایش مصرف فست فود و غذاهای سرخ شده که باعث چاقی شکمی در کودکان می شودخطر ابتلا به بیماریها در کودکان نیز رو به افزایش است

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اضافه وزن در ۸ درصد و چاقی در ۱۱،۷ درصد دانش آموزان کلاس اولی چاق هستند که نمایه توده بدنی کودکان با وزن هنگام تولد ارتباط دارد.

 سید مرتضی صفوی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره رژیم درمانی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پایه اول ابتدایی شهر تهران، اظهار داشت: امروزه چاقی از مهمترین اختلالات دوران کودکی در کشورهای پیشرفته است و بروز آن در کشورهای در حال توسعه نیز در حال افزایش است.

به گفته وی با توجه به عواقب چاقی پیشگیری از آن یک اولویت بهداشتی محسوب می‌شود. 513 دانش آموز دختر و پسر سال اول دبستان به صورت تصادفی از 19 منطقه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب و در این مطالعه مقطعی شرکت کرده‌اند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: وزن و قد دانش آموزان اندازه گیری و پس از محاسبه BMI با استاندارد WHO مقایسه شد. رتبه تولد و وزن هنگام تولد، زمان شروع غذای کمکی، میزان فعالیت و مدت زمان بازی با کامپیوتر یا تماشای تلویزیون با استفاده از نرم افزارهای خاصی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

صفوی افزود: اضافه وزن در 8 درصد و چاقی در 11،7 درصد کودکان مورد مطالعه قرار گرفت. نمایه توده بدنی کودکان با وزن هنگام تولد ارتباط دارد. “آنالیز همبستگی پیرسون” نیز ارتباط خطی مستقیم بین نمایه توده بدنی و وزن هنگام تولد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: نتایج “آزمون همبستگی پیرسون” نشان دهنده وجود رابطه خطی معکوس بین نمایه توده بدنی و زمان شروع غذای کمکی است. توده بدنی کودکان با جنس، رتبه تولد، مدت تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر همچنین میزان فعالیت کودکان ارتباط معنی داری نداشت.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: با توجه به شیوع بالای چاقی و اضافه وزن در کودکان پایه اول ابتدای شهر تهران، لزوم برنامه ریزی به منظور پیشگیری از این مشکل بهداشتی احساس می شود.