تعریف نوروپاتی

نـوروپاتی نـوعی اختـلال عـصبـی اسـت کـه بـر روی مـیـزان حساسیت و تحریک پذیری اعصاب دست و پا تاثیر می گذارد.

نوروپاتی محیطی

نوروپاتی محیطی اختلال در اعصابی است که از مغز و طناب نخاعی سرچشمه می گیرند. بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی ممکن است شرایطی همانند خارش، بی حسی و احساس غیرمعمول، ضعف و دردهای سوزاننده را تجربه کنند.

عوامل به وجود آورنده ی نوروپاتی
 1. دیابت ملیتوس
 2. شینگلز(نورالژی پس از هرپس)
 3. کمبود ویتامین به ویژه ویتامین B12 و فولات
 4. الکل
 5. بیماری های اتوایمون از قبیل لوپوس، آرتریت روماتوئید یا سندرم گلین باره
 6. بیماری های توارثی از قبیل نفروپاتی آمیلوئید یا بیماری Charcot-Marie-Tooth (بیماری ارثی نورولوژیکی)
 7. ایدز خواه بر اثر بیماری به وجود آمده باشد یا از داروهای مورد استفاده در درمان آن منشا گرفته باشد، سفلیس و نارسایی کلیوی
 8. قرار گرفتن در معرض سموم از قبیل فلزات سنگین، ترکیبات طلا، سرب، آرسنیک، جیوه و آفت کش های ارگانوفسفره
 9. داروهای مورد استفاده در درمان سرطان از قبیل وینکریستین(Vincasar, Oncovin) و سایر داروها ( به عنوان مثال آنتی بیوتیکهایی از قبیل مترونیدازول(Flagyl) و ایزونیازید(Nydrazid, Laniazid)

در حالی که دیابت و نورالژی پس از هرپس شایع ترین دلایل ایجاد نوروپاتی محیطی هستند اغلب دلایل ایجاد این بیماری ظهور نمی یابند. در چنین شرایطی نوروپاتی محیطی به عنوان ایدیوپاتیک (بدون علت) شناخته خواهند شد.

درمان نوروپاتی محیطی:

درمان صورت گرفته در نوروپاتی محیطی بستگی به عوامل ایجاد کننده ی آن دارد. بنابراین اولین گام در درمان این بیماری شناخت دلایل ایجاد کننده آن است.

 • کمبود ویتامین می تواند اصلاح شود.
 • دیابت می تواند تحت کنترل قرار گیرد ولی با این وجود نوروپاتی ممکن است بهبود نیابد. از این رو هدف اصلی در تشخیص زودهنگامدیابت جلوگیری از بروز نوروپاتی است.
 • نوروپاتی حاصل از درگیری نورون ها می تواند به وسیله فیزیوتراپی، تزریقات یاجراحی درمان شود.
 • درمان فوری با تزریق داروهای سمپاتومیمتیک می تواند شانس روند شینگلز را به سمت نورالژی پس از هرپس کاهش دهد.

اگر درمان ویژه ای در دسترس نباشد درد حاصله از نوروپاتی معمولاً از طریق داروها قابل کنترل است. ساده ترین درمان ها به کارگیری داروهایی هم چون استامینوفن، ایبوپروفن یا آسپرین است. ضد افسردگی های سه حلقه ای نظیر آمی تریپتیلین(Elavi) و داروهای ضد صرع همانند کاربامازپین(Tegretol) و گاباپنتین برای تخفیف درد ناشی از نوروپاتی محیطی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ماده ی شیمیایی موجود در فلفل تند که باعث تندی این میوه است به صورت کرم برای تخفیف درد این بیماری به کار می رود. دارویپرگابالین(Lyrica) اخیراً از سوی FDA به منظور درمان نورالژی پس از هرپس و نوروپاتی محیطی تایید شده است و این درحالی است کهدولاکستین(Cymbalta) به تازگی برای درمان نوروپاتی محیطی مورد تایید قرار گرفته است.