تحقيقات جديد حاکي از آن دارد که قارچها خواص دارويي ازجمله ضد ويروسي ، تومور، روماتيسم، آلرژي، و ديابت دارد

به گزارش دکترسلام به نقل از نشريه سلامت فرانسه، قارچهاي خوراکي به سلامت انسان کمک کرده و مقاومت بدن را افزايش مي دهد اين قارچها که بيشتر در ژاپن و کشورهاي آمريکاي جنوبي رشد مي کند خواص ضد توموري و ضد آلرژي دارند و براي کاهش کلسترول و قند خون توصيه مي شود.
بنابراين گزارش، با قارچ مي توان بيماري قلبي و فشار خون را درمان کرد  قارچ همچنين براي جذب ويتامين c مفيد بوده و به افراد چاق که از اضافه وزن رنج مي برند توصيه مي شود.