مغز

کسانی که توانایی مغزی و قدرت مغزی بیشتری دارند می توانند از محیط و اطراف و سایر افراد و حتی از جانوران به راحتی انرژی دریافت کنند. در این مقاله از دکتر سلام به کنترل اعمال بدن با ذهن توانا پرداخته ایم. توصیه ما این است که حتما این مقاله را مطالعه کنید و از دست ندهید. با ما همراه شوید.

زندگي و توانايي انسانها و انجام اعمال حياتي و جسمي به طول عمر مربوط به بزرگي و توانايي مغزي مي باشد و آنهايي که به راحتي مي توانند از محيط و اطراف و ساير افراد و حتي جانوران انرژي به دست آورند بهتر مي توانند فکر کنند و رفتار مناسب از خود بروز دهند و حتي مقاومت و ايستادگي و تحمل اشخاص به قدرت مغزي وابسته بوده و آنهايي که داراي مغز پرقدرت مي باشند بدن آنها کمتر با کم کاري و يا پر کاري ايجاد مزاحمت مي نمايد.

مغز افراد با مصرف انواع پروتئين های حيواني و نباتي تقويت مي شوند و آنهايي که به اندازه لزوم داراي فعاليت روحي و مغزي مي باشند بهتر مي توانند قدرت روحي خود را حفظ کرده و يا آنرا افزايش دهند.از کاهش نيروي مغزي بايد جلوگيري شود و آنهايي که بيشتر از غذاهاي آرام بخش و داروهاي مسکن و خواب آور بهره مي گيرند بيشتر به مغز آسيب مي رسانند. کوشش هاي فکري و مغزي بايد در حد لزوم در تمام مدت زندگي ادامه يابد و پرکاري مغزي در زماني و رکود فکري در موضعي ديگر باعث عوارض و ناراحتي مغزي مي شود و ممکن است به مغز آسيب وارد کند و همينطور کاهش مصرف پروتئين ها و چربي ها و قند های طبيعی نيز در بعضي از مواقع و موقعي که تغييرات آب و هوا و گرما و سرما ظاهر مي شود ممکن است باعث ناراحتي ها و عوارض گردد که نگه داري مغز در حالت تعادل مشکل تر از حفظ بدن در شرايط گوناگون مي باشد و خون رساني به مغز با انواع ورزش هاي سر و گردن باعث حفظ توانايي مغزمي شود.

مصرف انواع محصولات مادي ويتامين ها واملاح نيز لازمه بدن مي باشند که پس از پاکسازي بايد مصرف شود و آنهايي که تناوب را در مصرف انواع غذاها رعايت مي کنند مي توانند داراي عمر بيشتر و بهتر باشند وبا تمام افراد با خصوصيات متفاوت به راحتي زندگي کنند و افراد ناتوان و کم انرژي فقط با کساني خوب مي توانند زندگي کنند که داراي اخلاق و رفتار موافق خود باشند.

منبع: آفرینش