دکتر سلام: دانشمندان در يك تحقيق جديد ادعا كرده‌اند كه مصرف يك دوز داروي «كتامين» براي خلاص كردن مردم از شر افسردگي اثر معجزه آسيايي دارد كه ظرف چند ساعت پس از مصرف تاثير مي‌كند و اثر آن تا بيش از يك هفته ادامه مي‌يابد.
موشهايي كه از اين دارو مصرف مي‌كنند، علائم رفتارهاي افسردگي در آنها ظرف چند ساعت پس از مصرف كتامين متوقف مي‌شود.
در پژوهش مشابهي كه از سوي مركز سلام روان كانكتي كات در آمريكا انجام شد، همچنين محققان دريافتند كه 70 درصد از بيماران افسرده كه از سالها درمان با داروهاي افسردگي معمولي به نتيجه نرسيده‌اند با مصرف اين دارو ظرف چند ساعت بهبود پيدا مي‌كنند. با اين حال محققان معتقدند كه مطالعات بيشتر روي اين دارو بايد انجام شود.


به گزارش دکتر سلام،‌ اين دارو قديم‌تر بعنوان يك داروي بيهوشي براي جانوران و در برخي از موارد نيز براي انسانها استفاده مي‌شده است.

اين پژوهش جديد نشان داده است كه داروي كتامين مي‌تواند ظرف چند ساعت افسردگي را كه طي چندين سال درمان جايگزين، علاج ناپذير مانده، درمان كند.

به گزارش ديلي ميل، اكثر داروهاي ضد افسردگي كه در حال حاضر براي اين اختلال رواني تجويز مي‌شوند براي اثرگذاري به چندين ماه يا سال مدت نياز دارند و هر روز بايد مصرف شوند.

اما دانشمندان كشف كرده‌اند: موشهايي كه از اين دارو مصرف مي‌كنند، علائم رفتارهاي افسردگي در آنها ظرف چند ساعت پس از مصرف كتامين متوقف مي‌شود.

در پژوهش مشابهي كه از سوي مركز سلام روان كانكتي كات در آمريكا انجام شد، همچنين محققان دريافتند كه 70 درصد از بيماران افسرده كه از سالها درمان با داروهاي افسردگي معمولي به نتيجه نرسيده‌اند با مصرف اين دارو ظرف چند ساعت بهبود پيدا مي‌كنند. با اين حال محققان معتقدند كه مطالعات بيشتر روي اين دارو بايد انجام شود.