رئيس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت هشدار داد: زنان از مصرف خودسرانه و بدون تجويز پزشك قرص‌هاي ضدبارداري بپرهيزند.

به طور كلي بايد از برنامه قرص‌هاي جلوگيري يا هر روش درماني، به جا و با تجويز پزشك استفاده كنيم و اگر غير از اين باشد، فرد مصرف ‌كننده دچار عوارض مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام، دكتر مريم خوشيده ضمن بيان اين مطلب با اشاره به مصرف قرص‌هاي ضد بارداري در ماه رمضان، گفت: به طور كلي بايد از برنامه قرص‌هاي جلوگيري يا هر روش درماني، به جا و با تجويز پزشك استفاده كنيم و اگر غير از اين باشد، فرد مصرف ‌كننده دچار عوارض مي‌شود.

دكتر خوشيده گفت: قرص‌هاي بارداري به عنوان يك روش پيشگيري و در برخي از موارد به عنوان درمان برخي از بيماريهاي زنان استفاده مي‌شود، اما بايد لزوم مصرف و تعداد مصرف اين قرص‌ها با تجويز و نظر پزشك انجام شود.

وي با تاكيد بر اين كه قرص‌هاي ضدبارداري براي زناني كه زمينه انعقادپذيري خون داشته و يا سابقه سكته مغزي در خانواده دارند، تجويز نمي‌شود، گفت: تجويز اين قرص‌ها، با بررسي شرايط فرد، انجام آزمايش خون و تست فشارخون صورت مي‌گيرد.

به گزارش دکتر سلام، عضو هيات علمي گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي تهران با تاكيد براين كه مصرف قرص‌هاي ضدبارداري در زنان باريسك بالا مي‌تواند عوارضي از قبيل لخته‌هاي داخل عروق و سكته‌هاي مغزي را به همراه داشته باشد كه توصيه مي‌شود از مصرف خودسرانه و بدون تجويز پزشك قرص‌هاي ضدبارداري خودداري كنند.
.