1171511024673601474921270992181011314213

اغلب اوقات ممکن است ناخوداگاه زبانمان را گاز بگیریم؛ بعضی مواقع ممکن است انرا زخم هم بکنیم ،این حالت غیرارادیست ،میخواهیم علت انرا جویا شویم!

متخصصان در بررسی‌های خود دریافتند در مغز مدار اصلی پیچیده‌ای وجود دارد که از گاز گرفتن غیرارادی زبان جلوگیری میکند

 اغلب اوقات ممکن است به طور اتفاقی زبان خود را گاز بگیریم که اگر این مدار عصبی پیچیده وجود نداشت بی‌تردید تعداد موارد گاز گرفتن زبان بیشتر می‌شد.

زمانی‌ که غذا می‌خوریم زبان به دلیل وجود این مدار عصبی در وضعیتی قرار می‌گیرد که از گاز گرفته‌ شدن آن جلوگیری می‌شود. این هماهنگی به قدری دقیق است که اگر وجود نداشت بیش از آنکه غذا را بجوید، زبان خود را گاز می‌گرفتید. جویدن غذا حرکتی است که فرد آگاهانه آن را کنترل می‌کند اما حتی اگر به آن توجه هم نداشته باشید، اعصاب مرتبط در مغز این کار را به خودی‌خود برای شما انجام می‌دهند.

«ادوارد استانک»، یکی از متخصصان این مطالعه گفت: در مجموعه‌ای از مطالعات جدید خود درصدد هستیم دریابیم که این حرکت‌ها چگونه انجام می‌شوند و اولین گام در این مطالعه، مشخص‌ کردن محل قرار گرفتن این اعصاب است.

متخصصان برای آگاهی بیشتر در مورد این مدار عصبی نوعی از ویروس هاری را که به لحاظ ژنتیکی از کار افتاده بود، بررسی کردند. این ویروس‌های هاری به طور طبیعی روی اعصاب قرار می‌گیرند تا تمام مغز را آلوده کنند. در این مورد، ویروس‌های هاری اصلاح‌شده تنها از ماهیچه‌ها به نورون حرکتی رفته و سپس به نورون پیش‌حرکتی برمی‌گردند. سپس متخصصان این ویروس اصلاح‌شده را به دو ماهیچه «جینوگلوس» و «جوشی» تزریق کردند. در پایان متخصصان با ردیابی مسیر جابه‌جایی ویروس‌ها مشاهده کردند یک گروه از نورون‌های پیش حرکتی به طور همزمان با آندسته از نورون‌های حرکتی تماس پیدا می‌کنند که وظیفه تنظیم عمل باز شدن فک را برعهده دارند. علاوه بر این، گروه دیگر نیز به هر دو دسته از نورون‌های حرکتی مرتبط می‌شود که تنظیم‌کننده عمل بسته شدن فک است.

به گزارش های دکتر به نقل از ساینس ورلد ریپورت، به گفته استانک این اولین گام کوچک در درک کنترل این حرکت‌هاست. در این بررسی تنها دو ماهیچه مورد مطالعه قرار گرفته در حالی که 10 ماهیچه دیگر هنگام جویدن، نوشیدن و صحبت کردن فعالیت دارند.