متخصصان علوم پزشكي در مركز سردرد دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو تاكيد كردند: دوز بالاي آسپيرين مي‌تواند ميگرن و سردردهاي شديد را تسكين دهد.
آسپيرين يك داروي غيررسمي و غيراعتيادآور است كه كمترين عوارض جانبي را براي افراد بالغ دارد و نسبت به ساير رژيم‌هاي دارويي مثل تريپتان‌ها كه پزشكان معمولا براي كاهش سردردهاي شديد به بيماران خود تجويز مي‌كنند، كم‌هزينه‌تر است.

به گزارش  ايسنا، آسپيرين همچنين يك داروي غيررسمي و غيراعتيادآور است كه كمترين عوارض جانبي را براي افراد بالغ دارد و نسبت به ساير رژيم‌هاي دارويي مثل تريپتان‌ها كه پزشكان معمولا براي كاهش سردردهاي شديد به بيماران خود تجويز مي‌كنند، كم‌هزينه‌تر است.

براي دستيابي به يك برنامه درماني موفق و موثر براي اين بيماران، پزشكان ابتدا به يك برنامه درماني بيمارستاني اقدام مي‌كنند كه در آنجا ترك دارو توسط نورولوژيست يا متخصص درد تحت نظر قرار مي‌گيرد. سپس دوز بالاي آسپيرين درون وريدي مي‌تواند به بيماران كمك كند كه سردرد خود را در حين ترك دارو كنترل كنند.

به گزارش هلت دي نيوز، گروه پزشكي دانشگاه كاليفرنيا تاكيد دارند كه براي درك عملكرد دقيق آسپيرين در كاهش سردردهاي شديد، انجام آزمايشات بيشتر مورد نياز است اما اين يافته جديد يك گزينه درماني ايمن و موثر براي مبتلايان به ميگرن ارائه مي‌كند.

اين مطالعه در مجله نورولوژي منتشر شده اس
ت