behbudiye-diabet2

در تحقیقی که با پیگیری  دراز مدت بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع2 بعد  از جراحی Bariatric  انجام گردید،محققان کشف کر دند تعداد اشخاصی که بعد از جراحی به سلامت نخستین خود برگشته اند و بیمار یقندخون  در آنها از بین رفته  است بیشتر از اشخاصی  است که طی این مدت تحت مراقبت هاینرمال  بیماری دیابت قرار گرفته بودند، در ضمن عارضه های بیماری دیابت در اشخاصی که تحت جراحی چاقی قرار گرفته بودند کمتر از بیماران گروه کنترل بود.

نتایج این تحقیق یازدهم ژوئن در ژورنال JAMA  منتشر گردید.

چاقی و دیابت در جهان به حالت اپیدمیک رسیده اند و یکی از مهمترین مشکلات سلامت و اقتصاد جوامع محسوب می شوند. در سراسر جهان 347 میلیون بزرگسال با دیابت زندگی می کنند که نیمی از آنها از بیماری خود مطلع نیستند. مطالعات نشان می دهد بیماری دیابت نوع2 قابل پیشگیری است.

براساس اطلاعات موجود می توان میزان ابتلا به دیابت را تا 50 درصد از طریق تغییر شیوه ی زندگی و تداخلات دارویی کاهش داد. مطالعات کوتاه مدت نشان می دهد که جراحی چاقی به بهبود دیابت منجر می گردد اما تاکنون درباره ی نتایج دراز مدت این جراحی بر بهبود دیابت و عوارض آن اطلاعاتی در دست نبود.

پرفسور Lars Sjostrom  از دانشگاه گوتنبرگ سوئد و همکارانش یک پیگیری دراز مدت بروی افراد چاق تحت جراحی Bariatric  در 25 بخش جراحی و 480 مرکز مراقبت های بهداشتی اولیه در سوئد انجام دادند. از بیماران در فاصله ی سپتامبر سال 1987 تا ژانویه ی 2001 ثبت نام گردید در میان 2037 بیمار گروه کنترل، 260 نفر و در میان 2010 بیمار تحت جراحی، 343 نفر در شروع تحقیق به دیابت مبتلا بودند.

در تجزیه و تحلیل کنونی وجود دیابت در معاینات پزشکی و وجود عوارض دیابت براساس اطلاعات ثبت شده در مراکز بهداشتی تعیین گردید. برای عوارض دیابت، متوسط زمان پیگیری 17.6  سال در گروه شاهد و برای گروه تحت جراحی 18.1  سال به طور متوسط گزارش شد.

نسبت بیمارانی که بیماری دیابت در آنها ناپدید شده بود( بنا به تعریف قندخون کمتر از 110 میلی گرم در دسی لیتر و بدون مصرف داروی دیابت ) پس از دو سال برای گروه تحت جراحی برابر با72.3  درصد از بیماران و در گروه کنترل تنها 16.4  درصد بود. پس از 15 سال میزان بهبودی دیابت در گروه تحت جراحی به 30.4  درصد کاهش یافت و در گروه کنترل به 6.5  درصد رسید.

همه ی انواع جراحی چاقی (باند قابل تنظیم وغیر قابل تنظیم، گاستروپلاستی عمودی  و بای پس معده) با نرخ بهبودی  بیشتری در مقایسه  با مراقبت های معمول دیابت همراه بود.

 علاوه بر این جراحی bariatricبا کاهش وقوع عوارض میکرو و ماکروسکولار دیابت همراه بود.

 نویسندگان مقاله این طور نتیجه گیری نمودند که در این مطالعه ی مشاهداتی با مدت  زمان طولانی  پیگیری بروی بیماران  چاق مبتلا به دیابت که تحت  جراحی bariatricقرار گرفته  بودند میزان بهبود دیابت و کاهش عوارض نسبت به درمانهای معمول دیابت بیشتر است البته این یافته ها  نیاز به انجام کار آزمایی های تصادفی برای تایید دارند.

منبع-http://diabetestma.org