يك متخصص اطفال گفت: در دوران شيرخوارگي خصوصاً در نوزادان نارس عفونت های دست با يك فشار ساده به پوست بدن نوزاد وارد بدن طفل مي‌شود از اين ‌رو بايد در قسمت سر بچه مالش شديد ايجاد نشود.

اطرافيان و خود والدين بايد در بلند كردن و در آغوش گرفتن نوزاد احتياط بيشتري كنند.

ناصر كلانتر در گفت‌وگو با  فارس مراقبت از سر نوزادان را امري بسيار مهم تلقي كرد و اظهار داشت: اطرافيان و خود والدين بايد در بلند كردن و در آغوش گرفتن نوزاد احتياط بيشتري كنند.

وي پوست را مهمترين دستگاه‌هاي ايمني هر انسان دانست و افزود: نوزادان داراي پوست لطيف و حساسي هستند؛ پوست سر نوزاد نيز نازك است و با يك فشار تحريك‌پذير است.

اين متخصص در خصوص مراقبت‌هايي كه بايد از سر نوزاد انجام شود، تصريح كرد: در دوران شيرخوارگي خصوصاً در نوزادان نارس با يك فشار ساده به پوست بدن نوزاد، عفونت‌هاي دست وارد بدن طفل مي‌شود. از اين‌رو بايد در قسمت سر بچه مالش شديد ايجاد نشود؛ مادران هنگام شستن سر نوزاد دقت زيادي داشته باشند و به آرامي سر آنها را شامپو بزنند تا خطر عفونت كمتر شود.

وي با بيان اينكه در سر دو منطقه ملاج فوق قدامي و خلفي وجود دارد، افزود: اين دو منطقه محل اتصال استخوان‌هاي پيشاني و آهيانه دو طرف در قدام سر است؛ ملاج خلفي از اتصال استخوان‌هاي آهيانه در پشت سر و استخوان پس‌سري تشكيل شده است؛ در اين ميان نقطه‌اي خالي باقيمانده كه به هم نمي‌چسبد و پوستي نرم دارد كه اين محل براي اين در نوزاد ايجاد شده تا فرصت رشد حجمي و فيزيكي مغز را در 2 سال اول زندگي براي طفل فراهم كند.

اين متخصص اطفال گفت: اگر ملاج فوق قدامي و خلفي به هم مي‌چسبيدند، به مغز اكسيژن نمي‌رسيد و همين امر مانع از رشد دور سر مي‌شد؛ در قسمت ملاج خلفي چهار تا شش ماهگي و قدامي تا 18 ماه باز بوده و اندازه وسيعي دارد كه در 19 ماهگي بسته مي‌شود.

كلانتر به قسمتي از سر نوزاد كه حالت نرم و فرو رفتگي دارد، اشاره كرد و ادامه داد: بايد در دوران نوزادي به اين قسمت از سر نوزاد فشاري وارد نشود چرا كه اين محل با مغز سر و كار دارد؛ در صورتي كه به اين قسمت از سر ضربه و خراشي وارد شود عملكرد مغز دچار مشكل و موجب مننژيت در نوزاد مي‌شود.

وي اضافه كرد: در قسمت نرم و فرورفتگي سر نوزاد، پوسته‌هايي وجود دارد كه بسياري از مادران سعي دارند اين پوسته‌ها را از بين ببرند؛ اين پوسته‌ها تا زمان سفت شدن جمجمه نوزاد باقي مي‌ماند؛ مادران با استفاده از لوسيون‌ها و روغن‌هاي بچه مي‌توانند اين قسمت را چرب كنند.