به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، جرم گوش در مواردي كه سبب بروز درد مي‌شود، حتما بايد توسط پزشك متخصص آزمايش شده و درمان شود.

جرم گوش در واقع از اين عضو در برابر گرد وغبار و ذرات خارجي محافظت مي‌كند كه ممكن است هرگز موجب بروز مشكلات پزشكي نشود و هميشه نيازي به خارج كردن نداشته باشد.

به گزارش ايسنا، از سوي ديگر همين عامل بي‌ضرر گاهي ممكن است موجب شكايت كودكان شود.

به گزارش سايت اينترنتي هلت دي، در اين موارد كارشناسان بهداشتي انستيتو نيمورس پيشنهادات زير را توصيه مي‌كند:

ـ اگر جرم گوش باعث ناراحتي شد، گوش را به آرامي با ليف تميز كنيد.

ـ جرم گوش در مواردي كه سبب بروز درد مي‌شود، حتما بايد توسط پزشك متخصص آزمايش شده و درمان شود.

ـ هرگز براي خارج كردن جرم گوش در منزل و توسط وسايل تيز تلاش نكنيد و قبل از هر اقدامي با پزشك مشورت كنيد.

ـ چون در برخي از موارد ممكن است عفونت باعث بروز اين درد شده باشد، قطره‌هاي آنتي بيوتيك كه از سوي پزشك تجويز مي‌شوند، مي‌توانند درمان كننده و مفيد باشند.