2954e7fcca7d6be3826834ff2d82db61

این باور غلط در بین مردم افتاده که هر فردی که دچار شب کوری بود شبها بینایی خود را از دست می دهد و نمی بیند در صورتیکه بینایی این افراد در طول روز هیچ مشکلی ندارد و فقط در طول شب نزديک بيني شان بيشتر شده و ديد تار و کمتر مي‌شود.

شب کوري بيماري است که فرد در طي روز ديد عادي دارد، در حالي که شب هنگام ديد او تار و کم مي‌شود که علل مختلفي دارد.
مهدي مدرس زاده، چشم پزشک گفت: شب کوري به طور کلي يعني اين که ديد انسان در شب کمتر مي‌شود در حالي که ديد در روز طبيعي است.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران افزود: اين بيماري دلايل مختلفي دارد که يکي از آنها نزديک بيني است. اين بيماران در روز که مردمک باز است، خوب مي‌بينند، ولي در شب، به علت تنگ تر شدن مردمک، نزديک بيني بيشتر شده و ديد تار و کمتر مي‌شود.
وي در ادامه گفت: اين بيماري در حال حاضر درمان خاصي ندارد و دانشمندان براي ساختن شبکيه مصنوعي در حال تحقيق هستند که با اين روش، بيماري بهبود مي‌يابد.
اين متخصص چشم به علل ديگر بيماري شب کوري اشاره و تصريح کرد: بعضي از داروها بر روي شبکيه چشم اثر گذاشته و باعث شب کوري مي شوند که با قطع داروها، بيماري برطرف مي‌شود.
وي درباره درمان شب کوري با علت نزديک بيني گفت: استفاده از عينک و اصلاح نزديک بيني، شب کوري نيز درمان مي‌شود.
مدرس زاده اظهار داشت: در گذشته کمبود ويتامين A باعث شب کوري مي‌شده است که درحال حاضر با افزايش مصرف سبزي و ميوه، ارتباط اين دو از بين رفته است.