کار

کسانی که دچار بیماری روانی حادی شده باشند اغلب خود این موضوع را قبول نمی کنند و می گویند که سالم هستند. برای اینکه دیگر کارکنان و کارمندان به این بیماری مبتلا نشوند، بهترین کار پیشگیری از این موضوع می باشد.

معاون وزیر بهداشت گفت: با پیشگیری می‌توان مسئله ابتلای دیگر کارکنان و کارمندان را به این نوع بیماری‌ها کاهش داد.

علیرضا رئیسی معاونت وزارت بهداشت و درمان پیرامون نحوه ورود وزارت درمان و بهداشت به محیط کار برای درمان سلامت روانی افراد گفت: مسئله روان پزشکی بسیار پیچیده است و این طور نیست که فردی که دارای بیماری روانی است اگر نیروهای روانپزشک در کارخانه‌ها یا ادارات مستقر شوند خودش به صورت مستقل به آن روانپزشک مراجعه کند و بگوید برای درمان من کاری کنید، چرا که اکثر افرادی که دارای بیماری‌های حاد روانی هستند معمولا خودشان این مسئله را قبول ندارند و خود را سالم می‌دانند به همین دلیل مهمترین کاری که وزارت بهداشت و درمان در این زمینه می‌تواند انجام دهد پیشگیری است تا درمان، با پیشگیری می‌توان مسئله ابتلای دیگر کارکنان و کارمندان را به این نوع بیماری‌ها کاهش داد البته خیلی از افرادی که به روانپزشک مراجعه می‌کنند دارای اختلالات بسیار بالا نیستند بلکه همه ما ممکن است اختلالات روانپزشکی اندکی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه معمولا خود افرادی که دچار بیماری و اختلالات روانی هستند به روانپزشک مراجعه نمی‌کنند گفت: کسانی که به روانپزشک مراجعه می‌کنند یا کسی دستشان را می‌گیرد و آن‌ها را به روانپزشک می‌برد و یا در برخی موارد نادر خودشان از این بیماری خسته شده اند و به دکتر مراجعه می‌کنند. اما آنچه که محرز است وظیفه اصلی ما می‌باشد که پیشگیری است و بهترین راه این است که یک همیار بهداشت به مراکز کار و ادارات بفرستیم.

منبع: راهنمای سفر من