دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا معتقدند؛ با نور مي‌توان سرطان پوست را درمان كرد.

در اين روش مواد شيميايي حساس به نور كه نور را جذب مي‌كنند به درون تومور تزريق مي‌شوند و بعد تومور در معرض نور قرار مي‌گيرد. اين مواد شيميايي با انرژي نور قسمت‌هاي اصلي اكسيژن را مي‌سازند و سلول‌هاي سرطاني را از بين مي‌برند.

آنها در حال بررسي روش‌هاي جديد براي عكسبرداري از تومورهاي سرطاني با استفاده از LEDها هستند كه احتمال دارد به پيشرفت روشي براي درمان سرطان بينجامد كه فتوديناميك‌تراپي (PDT) نام دارد.

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، در اين روش مواد شيميايي حساس به نور كه نور را جذب مي‌كنند به درون تومور تزريق مي‌شوند و بعد تومور در معرض نور قرار مي‌گيرد. اين مواد شيميايي با انرژي نور قسمت‌هاي اصلي اكسيژن را مي‌سازند و سلول‌هاي سرطاني را از بين مي‌برند.

سازمان غذا و داروي آمريكا اخيرا براي درمان سرطان مري و ريه اين روش را تاييد كرده است.