عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: داروهاي غضروف‌سازي كه اخيراً وارد كشور شده‌اند هيچ پايه علمي ندارد و مصرف آ‌نها باعث چاقي و افزايش فشار خون مي‌شود.

در حال حاضر يكسري داروهاي غضروف‌ساز وارد بازار شده است كه هيچ كدام از نظر ارتوپدي اساس علمي ندارند و مطالعه علمي نيز در اين زمينه انجام نشده است.

مرتضي كاظمي در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر يكسري داروهاي غضروف‌ساز وارد بازار شده است كه هيچ كدام از نظر ارتوپدي اساس علمي ندارند و مطالعه علمي نيز در اين زمينه انجام نشده است.

وي افزود: يك هفته قبل در سوئيس مطالعه‌اي روي اين داروها انجام شد و اعلام كردند كه اين داروها هيچ اثري در غضروف‌سازي ندارند لذا بيشتر آنها تجارت و سود است.

كاظمي گفت: در آمريكا هيچ كس حق ندارد اين دارو را نسخه كند اما اين دارو متأسفانه به صورت عجيبي وارد كشور مي‌شود. از عوارض اين دارو مي‌توان به چاقي، افزايش فشار خون و بالا رفتن قند و چربي خون و همچنين وزن بدن نام برد.

كاظمي گفت: هيچ كس در مورد عوارض اين دارو در كشور مطالعه‌اي نداشته است. اين دارو بيشتر جز مكمل‌ها است اما هيچ مطالعه تأييد شده‌اي درباره آن وجود ندارد و متأسفانه براي بيماري‌هايي مانند زانودرد و آرتروز مصرف مي‌شود.