عضو مركز تحقيقات گوش، حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: استفاده از گوش‌پاك‌كن به پرده گوش آسيب مي‌زند و هيچ جايگاهي ندارد.

استفاده از گوش پاك‌كن اصلا جايگاهي ندارد مگر به توصيه پزشك آن هم براي رساندن موادي به كانال گوش خارجي مثل پماد و قطره كه در غير اين صورت تجويز آن و استفاده خودسر از آن براي مردم جايز نيست.

رحيم قنبري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: امروز جامعه شهرنشيني به نحوي شده كه براي انجام هر كاري نياز به مشاوره داريم. ايجاد گوش پاك كن براي چوب پنبه‌هاي آرايشي است كه در خارج كشور با اين عنوان استفاده مي‌شود و نام گوش پاك كن در كشور به خاطر بالا بردن فروش آن بوده است.

وي افزود: متأسفانه بيماران هم براي خود و فرزندان استفاده مي‌كنند كه اگر استفاده كنيم متمدن و اگر استفاده نكنيم افراد بي تمدن شناخته مي‌شويم. استفاده از گوش پاك‌كن اصلا جايگاهي ندارد مگر به توصيه پزشك آن هم براي رساندن موادي به كانال گوش خارجي مثل پماد و قطره كه در غير اين صورت تجويز آن و استفاده خودسر از آن براي مردم جايز نيست.

قنبري ادامه داد: عوارض آن اين است كه به پرده گوش و كانال گوش آسيب مي‌زند و موجب التهاب، عفونت و خونريزي از كانال گوش مي‌شود و مي‌تواند موجب التهاب عضروف‌هاي لاله گوش شود به خصوص در افرادي كه خارش‌هاي مكرر گوش دارند.

وي با بيان اينكه برخي خارش‌هاي گوش خود را مساوي با بيماري تلقي نمي‌كنند، تصريح كرد: اين در حالي است كه مي‌تواند فرد به بيماري كانديديازيس مبتلا باشد. بيماري كه ديابت دارد و گوش پاكن مداوم استفاده مي‌كند دچار عفونت‌هاي ثانويه‌اي است كه اين كار موجب مي‌شود گاهي اوقات بايد براي او درمان‌هاي بيشتري استفاده كنيم.