دانشمندان مغز و اعصاب به علت چاق شدن برخي از بيماران پس از مصرف داروهاي آرام بخش پي بردند.
به گزارش دکترسلام و به نقل از پايگاه خبري نيوكرالا: دانشمندان دانشگاه جانز هاپكينز داروهاي آرام بخشي را كه باعث احساس گرسنگي در افراد مي‌شود، شناسايي كرده‌اند.

كشف تركيبات مولكولي كه باعث مي‌شوند اين داروها ميل افراد به غذا را افزايش دهند، اميد به توليد داروهاي جديدي كه باعث افزايش وزن نمي‌شوند ،تقويت مي‌كند.

همچنين تحقيقات پيشين نشان داده بود افزايش ميزان و عمل آنزيم AMPK در سلول‌هاي مغزي به عنوان اهرم كنترل اشتها در موش‌ها و احتمالا انسان‌ها عمل مي‌كند.

يادآور مي‌شود، كشف ارتباط بين AMPK و كنترل اشتها، درهاي جديدي بر روي تحقيقات بر كنترل وزن باز مي‌كند و احتمالا حتي مي‌توان داروهايي براي كنترل اشتها در افراد مبتلا به چاقي توليد كرد.