chaghi

اضافه وزن و دیابت از جمله بیماریهای شایع در کل دنیا هستند که هر روز تعداد مبتلایان به آن زیادتر می شود. حال یک دسته از پژهشگران با ابزاری هوشمند قادر شدند تا فرآیند علمی تولید دارو برای پیشگیری از اضافه وزن  را سرعت  بخشند. در واقع  پژوهشگران یک قدم  به تولید دارویی برای پیشگیری با چاقی نزدیک تر شده اند.

در بدن عملکردهای فیزیولوژیکی مختلفی وجود دارد که به افزایش وزن یا جلوگیری از اضافه وزن می انجامد. در سالهای اخیر دانشمندان به بررسی این اعمال فیزیولوژیک برای یافتن روشی برای مقابله با چاقی پرداخته اند. یکی از راههایی که دانشمندان علاقه ی زیادی برای تحقیق در مورد آن دارند کار بروی پروتئین ویژه ای است که بتواند فعالیتهای فیزیولوژیکی مختلفی نظیر تولید هورمونهای کنترل کننده ی اشتها و هورمونهایی که جذب مواد در روده را کنترل می کنند، تحریک نماید.

این پروتئین  خاص در غشاء  سلولهای روده، درسلولهای سیستم ایمنی و در سلولهای چربی وجود دارد و نام آن FFA4است. این پروتئین بوسیله ی اسیدهای چرب آزاد با زنجیره ی طویل موجود در غذا نظیر اسیدهای چرب امگا 3 فعال می شود. هنگامیکه این اتفاق می افتد، هورمونهایی ترشح می شود که اشتها را کاهش داده وسبب افزایش جذب مولکولهای قند از خون به درون سلولها می شود.

در برخی از افراد این پروتئین  فعال نمی شود و این افراد  درمعرض خطر بالاتری برای چاقی هستند.

دکتر Shimpukadeتوضیح می دهد این مسئله با دخالت این پروتئین در ترشح هورمونها و تنظیم  التهاب و حساسیت به انسولین مرتبط است.

 نتایج این تحقیق درمجله ی the journal of Biological chemistryمنتشر گردید.

دکتر Shimpukadeمی گوید: ما می خواهیم راهی برای فعال کردن این پروتئین بیابیم زیرا این کار به تولید دارویی برای مقابله  با چاقی و دیابت می انجامد. مولکولهایی هستند که می توانند این پروتئین  را فعال کنند بنابراین  هدف ما یافتن مولکول صحیح  برای این کار است. تقریباً می توان تعداد نامحدودی از این مولکولها را سنتز کرد اما بررسی عملکرد هر یک از این مولکولها در فعال نمودن این پروتئین  فرآیندی بسیار وقت گیر است. اینکار می تواند سالهای سال با آزمونهای پر زحمت در آزمایشگاه صورت گیرد اما به لطف ابداع  پیشرفت جدید، این کار با سرعت  بیشتری  انجام می شود.

دکتر Shimpukadeمی گوید: ما با یک مدل کامیپوتری از پروتئین FFA4می توانیم  به انتخاب صحیح مولکولی که باید برای آزمایش اولیه سنتز کنیم، دست یابیم. اگر این مولکول به درستی به مدل کامیپوتری متصل شود، مرحله ی اول یعنی انتخاب مولکول انجام می شود. با این روش ما می توانیم  هزاران  مولکول را در زمان کوتاهی  قبل از رسیدن  به مرحله ی آزمایشگاهی، بررسی نماییم.  اینکار فرآیند یافتن ترکیبات جدید برای  کمک به تولید  داروهای مناسب ضد چاقی و دیابت را تسریع می کند. این مدل توسط مطالعات تجربی دقیق تایید  شده است.

درسال 2012 همین گروه  از محققین  اولین فعال  کننده ی  انتخابی پروتئین FFA4را که در حال حاضر برای مطالعه ی عملکرد این پروتئین مهم است، شناسایی کردند.

دکتر Shimpukadeتوضیح می دهد: این فعال کننده به خوبی سبب فعال شدن پروتئین  FFA4می شود اما ما نمی توانیم از آن به عنوان دارو برای بیماران استفاده  کنیم زیرا این ماده به اندازه ی کافی دربدن پایدار نمی ماند. ما احتیاج به مولکولی با حلالیت بیشتر در آّب  داریم  که مدت زمان بیشتری  در بدن  پایدار بماند. این ماده  نباید قبل از انجام وظیفه اش در بدن از بین  برود، از سوی دیگر ما نمی خواهیم این ماده برای همیشه در بدن باقی بماند.

درحال حاضر  دکتر Shimpukadeدرحال بررسی و یافتن مولکولی مناسب برای این کار است که از راههای صحیح بتواند پروتئین  FFA4را فعال کرده و در بدن  برای مدت مورد نیاز باقی بماند و البته  این کار با استفاده  از این مدل کامپیوتری  درحال انجام است .

دکتر Shimpukadeمی گوید: ما امیدواریم  در چند ماه آینده  بتوانیم  مولکول مورد نظرمان را بیابیم و از آن برای ابداع  یک درمان  جدید استفاده  کنیم.

منبع-http://diabetestma.org