پزشک

برخی پزشکان از روش تجویز دارویی برای بیماران خود استفاده می کنند که گاها دچار اشتباه می شوند که این کار آن ها به دور از اخلاق پزشکی می باشد. در این بخش اظهارات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد روش تجویز دارویی پزشکان را آماده کرده ایم.

همایون هاشمی با بیان اینکه امکان جایگزینی داروهای ژنریک با برند وجود ندارد، گفت: آموزش‌های پایه پزشکی براساس داروهای ژنریک بوده و عمدتا پزشکان از این موضوع استقبال خواهند کرد اما در مواردی پزشک ناچار به تجویز داروهای برند است هر چند روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نبوده و به نوعی در این رابطه اخلاق پزشکی از سوی برخی از آنها رعایت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اعتماد پزشکان نسبت به اثربخشی برخی داروهای برند حاصل شده است، تصریح کرد: پزشکان در بستر زمان به موضوع اثربخشی برخی داروها دست می یابند و در واقع این اثربخشی در طول زمان ثابت شده است بنابراین نمی‌توان پزشکان و بیماران را به یک باره به منع تجویز و استفاده اجبار کرده و داروهای خارجی را از چرخه دارویی حذف کرد.

وی یادآور شد: کیفیت دارو امری نسبی بوده و تنها مخصوص داروهای ایرانی نیست بلکه در مورد داروهای خارجی و برند نیز صدق می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه اقبال و رویکرد مردم به سمت داروهای ژنریک موضوعی علمی است نه دستوری، تصریح کرد: داروهای برند جدا از ژنریک نیست و پزشک و بیمار اختیارات و علایقی دارند که نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود.

منبع: فارس