رييس هيات مديره انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران گفت: پوسيدگي دندان، شايع‌ترين بيماري جهان است بنابراين بايد در درجه اول براي جلوگيري از پوسيدگي دندان، پيشگيري و در مرحله بعد آن را ترميم كرد.

علت های پوسیدگی دندان
دكتر مهيار شهبازي مقدم در گفت وگو با  ايسنا، افزود: دندانپزشكان بايد با شايع‌ترين بيماري جهان چه از بعد پيشگيري و چه از بعد درمان مقابله كنند و همين امر نشان دهنده اهميت كار آنان است.

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، وي با بيان اين كه آگاهي‌هاي لازم بايد در زمينه راه‌هاي پيشگيري از پوسيدگي دندان به مردم داده شود، گفت: رژيم غذايي نامناسب، مهم‌ترين عامل پوسيدگي دندان است و مصرف بيش از حد كربوهيدرات و سوكروز اصلي‌ترين عامل پوسيدگي دندان به شمار مي‌رود. بنابراين استفاده صحيح از اين مواد باعث كاهش چشمگير اين بيماري مي‌شود. علاوه بر آن، مردم به رعايت بهداشت دهان با استفاده از نخ دندان و مسواك بايد تشويق شوند.

رييس هيات مديره انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران درباره اين شاخه از دندانپزشكي اظهار كرد: دندانپزشكي ترميمي شامل اقداماتي مانند بهداشت و پيشگيري از ايجاد پوسيدگي، ترميم دندان و دندانپزشكي زيبايي مي‌شود. تقريبا 70 درصد از درمان‌ دندانپزشكان ايراني در كلينيك‌ها و مطب‌ها در حوزه دندانپزشكي ترميمي مي‌گنجد. بنابراين با برگزاري برنامه‌هاي علمي مانند كنگره‌ها و نشستها بايد اطلاعات دندانپزشكان در حوزه ترميمي به روز شود.

شهبازي ‌مقدم در پايان درزمينه ميزان آشنايي دندانپزشكان ترميمي ايران با تكنيك‌هاي روز دندانپزشكي گفت: سطح دانش دندانپزشكي در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها قابل توجه است. در مجموع ايران در سطح تكنيكها و مواد جزو بهترين كشورهاست.