يك فوق تخصص چشم‌پزشكي گفت: گل مژه نبايد دستكاري و تخليه خود سرانه شود؛ اين كار موجب گسترش عفونت به بافت‌هاي مجاور چشم و ورود عفونت به مغز مي‌شود.

گل مژه | Gole Moje

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، بعضي از گل‌مژه‌ها ظرف چند روز به تدريج بهبود مي‌يابند و مشكل خاصي ايجاد نمي‌كنند؛ استفاده از كمپرس گرم در چند روز اول نه تنها موجب تسكين درد خواهد شد بلكه به سر باز كردن گل مژه و تخليه ترشحات چركي كمك كند.

مهدي بهنيا در گفت‌وگو با  فارس در خصوص درمان گل مژه اظهار داشت: بعضي از گل‌مژه‌ها ظرف چند روز به تدريج بهبود مي‌يابند و مشكل خاصي ايجاد نمي‌كنند؛ استفاده از كمپرس گرم در چند روز اول نه تنها موجب تسكين درد خواهد شد بلكه به سر باز كردن گل مژه و تخليه ترشحات چركي كمك كند.

وي گفت: استفاده از يك حوله تميز كه با آب جوشيده گرم مرطوب شده باشد به مدت 15 دقيقه بر روي چشم و ماساژ ملايم به تسكين درد و تخليه ترشحات ناشي از گل مژه كمك مي‌كند ضمن اينكه ماساژ كمپرس گرم را مي‌توان روزي 4،3 بار انجام داد تا با تخليه ترشحات گل مژه بهبود پيدا كند.

اين فوق تخصص چشم پزشكي با بيان اينكه گل مژه نبايد دست كاري و تخليه خود سرانه شود، تأكيد كرد: اين كار موجب گسترش عفونت به بافت‌هاي مجاور چشم و ورود عفونت به مغز مي‌شود، اگر پس از چند روز گل مژه بهبود پيدا نكرد بايد به چشم پزشك مراجعه شود.