بهداشت و اهمیت بهداشت باشگاه ها و سالن های ورزشی

 

در این بخش به امر مهم بهداشت سالن های ورزشی و باشگاه ها و اهمیت بهداشت می پردازیم. در حال حاضر در کشور ما سالن های ورزشی بسیار رونق پیدا کرده اند ولی آیا بهداشت در آن ها به خوبی رعایت می شود؟ مجله پزشکی دکتر سلام، به خاطر اهمیت بسیار بالای رعایت بهداشت در سالن های ورزشی بر آن شد که با جناب آقای مهندس علیرضا زیبائی، کارشناس محترم بهداشت مصاحبه ای اختصاصی ترتیب دهد. آقای مهندس زیبائی با کمال احترام با ما همکاری کردند و مسئله بهداشت سالن های ورزشی را شرح دادند.

مهندس علیرضا زیبایی

 

به گفته ی کارشناس محترم بهداشت، مهندس علیرضا زیبایی؛ اگر جسم انسان سالم باشد در نتیجه دستگاه های بدن هم به خوبی کار می کند. شخص در اثر سلامت و نشاط می تواند از مواهب زندگی بیشتر استفاده کند و از نعمت حیات در جهت اهداف عالیه بهره مند شود. از دیدگاه اسلام انسان موجودی شریف است و لذا به سلامت، بهداشت و نیروی بدن او نیز اهمیت می دهد. ورزش موجب تقویت دستگاه های قلبی – تنفسی، تنظیم گردش خون، دستگاه گوارش، سیستم عصبی، تقویت عضلات، استخوان ها، تنظیم سوخت و ساز بدن، دفع سموم و مواد زائد بدن، کاهش کلسترول خون، اضطراب و استرس و زیبایی اندام و هزار فواید دیگر می گردد.

وی افزود، رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی هم اهمیت زیادی دارد. در راستای این امر مهم مقررات بهداشتی سالن های ورزشی شامل 48 ماده ی قانونی و 21 تبصره می باشد که در مجموعه های ورزشی باید اجرایی و نظارت گردد.

 

 

پاره ای از اقدامات بهداشتی و نظارتی به شرح ذیل انجام می گردد:

1- مدیریت ایمنی تجهیزات ورزشی

2- مدیریت بهداشتی بر تجهیزات ورزشی

3- مدیریت پیشگیری از آسیب گیر کردن

4- پیشگیری از لغزیدن و لیز خوردن

5- پیشگیری از بیماری های واگیر

6- پیشگیری از شیوع بیماری های پوستی (رشد جلبک، باکتری، ویروس)

7- تجهیزات کمک های اولیه

8- تجهیزات ضدعفونی و گندزدایی

9- تجهیزات سم پاشی علیه حشرات موذی و جوندگان

10- پایش آلودگی هوا سالن ورزشی

11- پایش آلودگی صوتی سالن ورزشی

12- نظارت بر امور عرضه آبمیوه بهداشتی

13- نظارت بر امور عرضه مواد غذایی

14- جلسات آموزشی جهت کلیه پرسنل

15- نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب

16- نمونه بردای میکروبی مواد غذایی

 

مهندس علیرضا زیبایی، کارشناس مهندسی بهداشت