index

حتما برایتان اتفاق افتاده که فرزندتان با دیدن این جوجه ها  به خرید ان اصرارکند،از خرید این جوجه ها برای فرزندان خود اجتناب کنیدزیرا این جوجه ها نیز می توانند زمینه ساز بروز بیماری در فرزندتان شوند.

 منطقه کرمانشاه، با اشاره به افزایش فروش جوجه های رنگی در ایام تابستان، گفت: این جوجه ها مازاد نیاز جوجه کشی ها هستند که از نظر پرورش مناسب نیستند.

وی ادامه داد: این جوجه ها از مجاری مختلفی وارد بازار می شوند و گاهی با رنگ های شیمیایی رنگ آمیزی شده و به فروش می رسند.

به گفته این مسئول، این جوجه ها چنانچه در تماس با تخم مرغ های آلوده و یا جوجه های آلوده یا بیمار دیگر باشند، می توانند زمینه ساز انتقال بیماری ها باشند.

حیدری، سالمونلا را از مهم ترین عوامل میکروبی دانست که می تواند از طریق این جوجه ها به کودکان منتقل شود و بیماری های گوارشی و اسهال را ایجاد کند.

وی به خانواده ها توصیه کرد، از خرید این جوجه ها برای فرزندان خود اجتناب کنند و در صورتی که جوجه خریداری شد، از دست زدن به آن خودداری شود.

سرپرست اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: لازم است چنانچه دست با این جوجه ها تماس پیدا کرد ،حتما شسته شود و در صورت تهیه، جوجه در حیاط و در محلی خنک نگهداری شود.

حیدری با اشاره به عمر کوتاه این جوجه ها، ادامه داد: چون این جوجه ها با نگهداری در منازل مدام در معرض استرس قرار دارند، نمی توانند خوب غذا بخورند و زود می میرند.

وی در خصوص جوجه اردک هایی که با همین شرایط به فروش می رسند نیز یادآوری کرد: این جوجه ها نیز می توانند زمینه ساز بروز بیماری شوند.