پرسش (آقای علی) : درحدودچهارهفته است که من دچار خس خس سینه همراه باخلط شده وسه بار هم به پزشک مراجعه کرده یکی اسم جزیی ودیگری سینوزیت تشخیص داده اند ولی هنوز بهبود نیافته ام وضمنا دچار سنگینی گوش{باد گرفتگی}نیزشده ام مرا راهنمایی کنید.

خس خس سینه همراه باخلط | آسم جزیی یا سینوزیت

 

 

پاسخ: ما با علائمی که گفتید بیماری شما را آسم تشخیص دادیم اما ممکن است خس خس سينه بدليل برونشيت باشد. در پزشکی تا معاینه نشوید امکان تجویز دارو یا تشخیص دقیق بیماری وجود ندارد. اما یک مقاله برای درمان خس خس سینه برای شما در لینک زیر معرفی کرده ایم که پیشنهاد می کنیم مطالعه فرمایید.

 

خس‌خس سینه نشانهٔ چیست + درمان

 

درمان خس خس سینه | درمان آسم و عفونت در برونشیت